alert logo Created with Sketch.

trajecten welzijn & gezondheid

Animatie hersenen
home Trajecten Gezondheids- en welzijnstrajecten

Op zoek naar een traject dat leidt tot meer welzijn en duurzame gedragsverandering?

Onze trajecten gaan volop voor verandering en verbetering. Na het bepalen van de leerdoelstellingen gaan we met de organisatie, teams en individuen aan de slag om welzijn duurzaam te bevorderen.

Zijn deze vragen herkenbaar voor jou?

  • Uit onze werkbaarheidsscan blijkt dat medewerkers de werkdruk te hoog vinden en hierdoor minder werkbaar werk ervaren. Wat kunnen we hiertoe doen?
  • Ons ziektecijfer is te hoog, en we weten dat het mentaal welzijn hiervan een grote oorzaak is. Kunnen jullie onze teams en leidinggevenden coachen?
  • We zouden graag aan de slag gaan met interne gezondheids- en welzijnsambassadeurs. Hoe kunnen we dit aanpakken?
  • Ik wens een hybride leertraject waarbij onze medewerkers nu eens echt effectief ergonomischer werken. Wij wensen hierbij graag een mix tussen digitale en fysieke leeracties.
  • De psychologische veiligheid in ons team is te laag. Wat nu?
  • Hoe kunnen onze leidinggevenden ondersteund worden in het herkennen en bespreekbaar maken van stresssignalen en overspanning?

Zit je met een specifieke vraag of is je nood nog wat vaag? Of wens je eerst een werkbaarheidsscan uit te voeren via ons?

Aarzel dan niet om ons te contacteren!

We gaan graag in gesprek zodat we een offerte op maat kunnen maken. Wij denken steeds mee na over eventuele subsidies per sector.


ik wil meer info

01

Welzijns- ambassadeurs

Het bevorderen van welzijn, werkgeluk en werkbaar werk... Een bedrijf kan er niet meer van onderuit! In functie van het aantrekken behouden van medewerkers is het van cruciaal belang om strategisch en gestructureerd in te zetten op welzijn.

Hiertoe zijn interne ambassadeurs de geschikte schakel! Het zijn namelijk centrale figuren in het mee bedenken en implementeren van acties, als ook het motiveren van collega's.

Naast bewustwording focust Alert! uiteraard ook op de kennis, vaardigheden en attitudes.

De link naar het organisatieniveau wordt nooit uit het oog verloren.

Het doel?
Welzijn als een evidentie binnen de organisatiecontext, gefaciliteerd door interne ambassadeurs.

Een voorbeeld
https://alert-opleidingen.be/n...

02

Ergonomie

Bij een leertraject ergonomie is het differentiëren tussen verschillende functiegroepen cruciaal (arbeiders, bedienden).

Heel wat bedrijven hebben te kampen met een te grote uitval van medewerkers, te wijten aan fysieke belasting door het werk.

Via observatie(s), plaatsbezoek, digitale scan, coaching, advies, tools, gaan we gericht aan de slag binnen heel wat diverse sectoren.

Zowel preventieadviseur, HR, eerste lijn leidinggevenden als de medewerkers zelf dienen betrokken te worden in een leertraject ergonomie.

Het doel?
Minder uitval door fysieke problemen en preventie van klachten

03

Stress

Op vlak van mentaal welbevinden verlopen onze trajecten erg verschillend zowel in inhoud als in duurtijd.

Door in dialoog te gaan met jou, zetten we zeer gericht in op de effectieve noden en pijnpunten.

Nadat de stressbronnen gekend zijn bij de specifieke doelgroep(en) volgt een mix aan leeracties:

  • sensibilisering (via unieke concepten!)
  • kennisopbouw en vaardigheden
  • gebruik van tools die later ook nog kunnen gebruikt worden
  • coaching individu, teams of leidinggevenden

Wij richten ons zeer fel op principes van gedragsverandering en volgen hierbij het ritme en de motivatie van de deelnemers