alert logo Created with Sketch.

Nieuws

Brainstorm sessie
home Nieuws Gezondheidstraject Brose

Gezondheidstraject Brose

Binnen deze case lichten we toe hoe we samen met Brose Gent (toeleverancier Volvo) aan de slag gingen met als inzet het bevorderen van de gezondheid van alle medewerkers.

De vraag van de klant

Vanuit HR werd de vraag gesteld om te werken rond gezondheid bij Brose. Brose merkte namelijk een kantelpunt op waarbij medewerkers hun ‘vitaliteit’ en ‘werkvreugde’ een stuk gezakt was. Ook het absenteïsmecijfer kreeg hierdoor een deuk. Om een positieve vibe te installeren en terug werk te maken van een positieve cultuur wilde men een project op poten zetten die medewerkers stimuleert, engageert en vooral uitdaagt om aan hun gezondheid te denken en te werken. Brose vroeg Alert! eveneens om het zoveel als mogelijk vanuit de groep zelf te laten komen. Een principe waar Alert! standaard sterk op inzet.

Het ontwikkelde traject

In samenspraak met HR werd geopteerd voor een op maat gemaakt traject ‘Gezondheidsambassadeur’ waarbij het principe train-the-trainer de bovenhand nam. Via een bedrijfsscan werd gepeild naar de noden en behoeften van medewerkers omtrent gezondheid in het algemeen. Hierin werd ook gepolst naar geïnteresseerden die wilden deel uitmaken van de werkgroep ‘Fit & fun @ Brose’ (een benaming achteraf gekozen door de werkgroep zelf). Op basis van een grondige analyse van deze gegevens, en de briefing hiervan aan management, werd een op maat gemaakt vijfdaags traject samengesteld dat de leden van de werkgroep (heterogene groep ambassadeurs) in staat stelde om te werken aan gezondheid binnen het bedrijf, en dit op een laagdrempelige, attractieve en onderbouwde wijze. Via workshops en coaching werden ze klaargestoomd om acties op poten te zetten en dit verhaal te doen leven binnen de organisatie. Na zes maanden en na één jaar voorzagen wij een terugkomsessie dat diende als intervisie om de belangrijkste handvaten nog even op te frissen zodoende elke toekomstige actie blijvend een succes is.

Resultaat

Naargelang het traject vorderde, was de werkgroep in staat om effectief na te denken over het inplannen, opzetten en uitrollen van de eerste acties om gezondheid op de werkvloer te bevorderen. Dit leidde ertoe dat Alert! de rol van coach meer en meer mocht vervangen door observator. De interne ambassadeurs stonden reeds sterk genoeg om de touwtjes zelf in handen te nemen. De groep formuleerde na verloop van tijd fantastische initiatieven om Brose Gent een gezondheidsboost te geven! De uitgevoerde initiatieven waren een mix van kennisopbouw, aanleren van vaardigheden, teamversterkende activiteiten, beleidsmatige acties, omgevingsinterventies,… en dit in het eerste werkjaar over de volgende thematieken: evenwichtige voeding, beweging en mentaal welbevinden. Een traject waar zowel de medewerkers als de organisatie een positieve invloed van ondervonden! Tot op heden bestaat de werkgroep nog steeds, zonder ondersteuning van Alert!