alert logo Created with Sketch.

Subsidies

Subsidies
home Subsidies

Hieronder vindt u een overzicht van onze erkenningen en ontvangen steun.
Ontdek hier als klant de mogelijkheden om te genieten van subsidies, tussenkomsten en andere voordelen.

ESF: ontdek onze projecten

Project: Werkbare en gedragen digitale transformatietrajecten

Binnen dit project wordt nagegaan hoe menselijk kapitaal binnen het bedrijf optimaal kan ingezet en benut worden bij digitale transformatietrajecten.

Via de ontwikkeling van tools, om medewerkers te betrekken vóór, tijdens en na het transformatietraject, willen we bedrijven tools aanreiken die de slaagkansen van deze digitale transformatie doen stijgen. De ontwikkelde tools zullen gratis ter beschikking worden gesteld van geïnteresseerde bedrijven (via gratis workshops, website,…).

In een tweede fase zullen drie bedrijven begeleid worden, deze proeftuinen zullen bedrijven uit de bouwsector zijn.

De partners binnen dit project zijn Alert!, Confederatie bouw en Crunch analytics.

Om dit project te financieren, zijn volgende middelen ter beschikking gesteld:

 • ESF-middelen (€ 117 914,35)
 • Vlaio-middelen (€ 176 914,35)
 • Eigen middelen (€ 52 020,87)

Project: Naar duurzame en haalbare kwalificerende trajecten

Howest, Cevora, Voka en Alert! willen een proeftuin van een kwalificerend opleidingstraject uitwerken (graduaatsopleiding in de hr-support) voor werkstudenten.

Howest start vanaf september 2020 met deze opleiding, specifiek voor werkstudenten.

Via het project willen we een flexibel traject opmaken, waarbij de nadruk ligt op blended learning. Op deze manier willen we werkstudenten maximaal faciliteren, motiveren en coachen.

Door hierop te focussen verwachten we volgende positieve gevolgen:

 • Het verhogen van het studierendement bij werkstudenten.
 • Ervaringen, inzichten en tools intern en extern uitdragen (binnen het aanbod van Howest, naar andere onderwijs- en opleidingsinstellingen en naar het beleid).
 • Het stimuleren van levenslang leren binnen Vlaanderen.

De bevindingen en ontwikkelde tools zullen gebruikt worden voor andere (kwalificerende) opleidingen en zullen de basis zijn voor beleidsadviezen.

Om dit project te financieren, zijn volgende middelen ter beschikking gesteld:

 • ESF-middelen (€ 99 917,32)
 • VCF-middelen (€ 74 937,99)
 • Eigen middelen (€ 74 937,99)

Project: Drive

Alert! is één van de dienstverleners van ESF binnen het Drive-project

Wat is het Drive project?

Gemotiveerde medewerkers (ook in tijden van Corona!). Een positieve dynamiek op de werkvloer. Verbondendheid onder collega's tijdens het telewerken. Leidinggevenden die van wanten weten. Burn-out die geen kans krijgt. Elke organisatie droomt ervan. Maar hoe zo’n werkomgeving in de praktijk brengen? Daarvoor is er nu DRIVE: gratis hr-steun op maat van jouw organisatie, door gespecialiseerde dienstverleners. Zij bieden een klankbord en helpen om in jouw bedrijf concreet aan de slag te gaan. Is jouw organisatie (profit of social-profit) in Vlaanderen gevestigd en telt zij niet meer dan 250 medewerkers?

Meer info

Drive – Op weg naar werkbaar werk | ESF (esf-vlaanderen.be)

Werkbaarheidscheques

Met de werkbaarheidscheque van het Departement Werk en Sociale Economie, kunnen eenmanszaken, kmo's en grote ondernemingen (met minstens 1 werknemer) uit de profitsector en ook organisaties uit de socialprofitsector tot € 10.000 steun krijgen om knelpunten rond werkbaar werk binnen de organisatie in kaart te brengen. De bedoeling is om zo de arbeidsomstandigheden duurzaam te verbeteren.

KMO Portefeuille opleidingen

KMO PORTEFEUILLIE (Erkenningsnummer : DV.O216682 )

ALERT! werd na een kwaliteitsaudit erkend als aanbieder van de KMO-portefeuille. Voor heel wat klanten betekent dit dat ze een subsidie (30% of 20%) kunnen ontvangen van het opleidingsbedrag. Om te weten of u hiervoor in aanmerking komt, en hoe u deze subsidie kunt aanvragen, hebben we de belangrijkste aandachtspunten op een rijtje gezet.

Komt u in aanmerking voor de KMO-portefeuille?

WANNEER SPREKEN WE OVER EEN KLEINE KMO ?

 • Minder dan 50 werknemers
 • Jaaromzet van maximum 10 miljoen euro of een jaarlijks balanstotaal van 10 miljoen euro.


WANNEER SPREKEN WE OVER EEN MIDDELGROTE KMO?

 • Tussen 50 en 250 werknemers hebben
 • Jaaromzet van maximum 50 miljoen euro of een jaarlijks balanstotaal van 43 miljoen euro

Zowel kleine als middelgrote KMO’s kunnen genieten van de KMO-portefeuille. De steun is wel verschillend tussen beiden


WIE IS GEEN KMO, EN KAN GEEN GEBRUIK MAKEN VAN DE KMO-PORTEFEUILLE ?

 • Grote ondernemingen die meer dan 250 werknemers hebben OF een jaaromzet van meer dan 50 miljoen euro
 • Private ondernemingen die meer dan 25% gesubsidieerd worden door de overheid
 • Vzw’s
 • Overheidsdiensten


MEER INFORMATIE

Wat komt in aanmerking?

Via volgende link vindt u een overzicht van de diensten die in aanmerking komen voor de kmo-portefeuille: http://www.vlaio.be/artikel/voor-welke-diensten-kan-ik-een-kmo-portefeuille-aanvragen

Het subsidiebedrag

Welk bedrag kunt u laten subsidiëren?

 • Een kleine onderneming (zie hierboven) kan per kalenderjaar voor € 7500 subsidies krijgen via de KMO-portefeuille door opleidingen te laten subsidiëren, het subsidiebedrag is gelijk aan 30 % van het opleidingsbedrag.
 • Een middelgrote onderneming (zie hierboven) kan per kalenderjaar voor € 7500 subsidies krijgen via de KMO-portefeuille door opleidingen te laten subsidiëren, het subsidiebedrag is gelijk aan 20% van het opleidingsbedrag

Opmerkingen

 • Het minimum projectbedrag is € 100 voor opleidingen en minimum € 500 voor advies
 • BTW kan niet betaald worden door de KMO-portefeuille
 • Neem contact op met Alert! om na te gaan of uw project hiervoor in aanmerking komt via contact@alert-opleidingen.be.
 • De subsidiabele cateringkost bedraagt maximaal € 25 per persoon per dag.

Het erkenningsnummer van Alert!

 • Ons erkenningsnummer voor opleidingen is DV.O216682. Dit nummer hebt u nodig bij de subsidieaanvraag.
 • Ons erkenningsnummer voor advies is DV.A225036. Dit nummer hebt u nodig bij de subsidieaanvraag.

Hoe kunt u de subsidies aanvragen?

De subsidies van de KMO-portefeuille vraagt u aan volgens het stappenplan die u in de uitgebreide handleiding van Vlaio terug kan vinden: klik hier.

Samengevat vraagt u de subsidie aan in drie stappen:

 1. Je vraagt de subsidie aan via www.kmo-portefeuille.be (je klikt op “login kmo-portefeuille)
 2. Je betaalt
  • Je eigen aandeel (70% of 80% afhankelijk of u 30% of 20% subsidiesteun ontvangt) aan Sodexo
  • De btw rechtstreeks aan Alert!
 3. Ga opnieuw naar je dossier en klik op de knop ‘Betalen’

KMO Portefeuille advies

ADVIES EN BEGELEIDING DOOR ALERT!

Via glashelder en concreet advies begeleidt Alert! u tot de juiste (strategische) keuzes die u en uw bedrijf moeten maken.

Via een analyse van uw kernprocessen gaan we via een duidelijk adviesrapport en implementatieplan aangeven welke concrete acties u kunt uitvoeren om deze kernprocessen te optimaliseren en uw bedrijf te groeien. Voor welke uitdagingen staat u? Wat zijn de verschillende alternatieven? Hoe pakt u dit op beleidsmatig en strategisch niveau aan? Hoe zet u en uw team alles in de praktijk? Dankzij het advies geven wij u graag een antwoord op deze vragen.

Het advies kan verschillende vormen aannemen. Alert! is gespecialiseerd in diverse domeinen:

 • HR-beleid & personeelsbeleid: werk aan een strategisch en duurzaam personeelsbeleid uit. Het advies kan betrekking hebben op volgende domeinen:
  • Uitwerken van een krachtig onthaalbeleid en groeistrategie voor uw medewerkers
  • Het uitwerken van een beleid rond teamwerking
  • Uitwerken van een gezondheids- en fitheidsbeleid voor uw medewerkers
  • ...
 • Een preventief beleid uittekenen die uw groei kan ondersteunen
 • Marketing- en communicatieadvies
 • Marktonderzoek en –studies

Naast een gefundeerd (beleids)advies, willen we nog een stap verder gaan! De aanbevelingen helpen wij mee in de praktijk omzetten. Dit kan dankzij onderstaand stappenplan dat bij elk project wordt uitgevoerd:

 1. Via een intakegesprek polsen we naar uw verwachtingen en de doelstellingen die u wenst te verwezenlijken. Aan de hand van deze input wordt het advies- en begeleidingstraject uitgetekend.
 2. Het onderzoek naar het correcte advies kan op verschillende manieren: van interviews met de medewerkers tot enquêtes en deskonderzoek. Elk advies vertrekt vanuit uw bedrijfssituatie.
 3. In een schriftelijk adviesrapport geven we aan hoe we het onderzoek gevoerd hebben, wat de resultaten zijn en welke aanbevelingen we maken. Deze aanbevelingen worden vertaald in te nemen actiepunten.
 4. We werken een implementatieplan uit. Dit implementatieplan geeft aan hoe u en uw medewerkers het advies in de praktijk kunnen zetten. Via haalbare en concrete stappen komt u tot verbeteringen in uw bedrijf.
 5. Indien gewenst, helpt Alert! u verdere bij de implementatie van het advies dankzij begeleiding en coaching in uw bedrijf.
 6. Na het project volgt er een evaluatie. Hierbij gaan we na of alles acties in de praktijk konden worden omgezet, en of het adviestraject moet bijgestuurd of aangevuld worden.

Komt u in aanmerking?

Waarvoor kunt u gebruik maken van de KMO-portefeuille?

U kunt de KMO-portefeuille zowel aanvragen voor open opleidingen (kalenderopleidingen), interne opleidingen (opleidingen in uw KMO) als adviestrajecten met schriftelijke raadgeving. De minimum- en maximumbedragen vindt u hieronder.

Wanneer spreken we over een kleine KMO?

 • Minder dan 50 werknemers
 • Jaaromzet van maximum 10 miljoen euro of een jaarlijks balanstotaal van maximum 10 miljoen euro

Wanneer spreken we over een middelgrote KMO?

 • Tussen 50 en 250 werknemers hebben
 • Jaaromzet van maximum 50 miljoen euro of een jaarlijks balanstotaal van 43 miljoen euro


Zowel kleine als middelgrote KMO’s kunnen genieten van de KMO-portefeuille. De steun is wel verschillend tussen beiden.

Wie is geen KMO?

 • Grote ondernemingen die meer dan 250 werknemers hebben OF een jaaromzet van meer dan 50 miljoen euro
 • Private ondernemingen die meer dan 25% gesubsidieerd worden door de overheid
 • Vzw’s
 • Overheidsdiensten

Meer informatie

Wat komt in aanmerking?

Via volgende link vindt u een overzicht van de diensten die in aanmerking komen voor de kmo-portefeuille: http://www.vlaio.be/artikel/voor-welke-diensten-kan-ik-een-kmo-portefeuille-aanvragen

Het subsidiebedrag

Welk bedrag kan u laten subsidiëren?

 • Een kleine onderneming (zie hierboven) kan per kalenderjaar voor € 7500 subsidies krijgen via de KMO-portefeuille door opleidingen te laten subsidiëren, het subsidiebedrag is gelijk aan 30 % van het opleidingsbedrag.
 • Een middelgrote onderneming (zie hierboven) kan per kalenderjaar voor € 7500 subsidies krijgen via de KMO-portefeuille door opleidingen te laten subsidiëren, het subsidiebedrag is gelijk aan 20% van het opleidingsbedrag

Opmerkingen

 • Het minimum projectbedrag is € 100 voor opleidingen en minimum € 500 voor advies
 • BTW kan niet betaald worden door de KMO-portefeuille
 • Neem contact op met Alert! om na te gaan of uw project hiervoor in aanmerking komt via contact@alert-opleidingen.be.
 • De subsidiabele cateringkost bedraagt maximaal € 25 per persoon per dag.

Het erkenningsnummer van Alert!

 • Ons erkenningsnummer voor opleidingen is DV.O216682. Dit nummer hebt u nodig bij de subsidieaanvraag.
 • Ons erkenningsnummer voor advies is DV.A225036. Dit nummer hebt u nodig bij de subsidieaanvraag.

Hoe kunt u de subsidies aanvragen?

De subsidies van de KMO-portefeuille vraagt u aan volgens het stappenplan die u in de uitgebreide handleiding van Vlaio terug kan vinden: klik hier.

Samengevat vraagt u de subsidie aan in drie stappen:

 1. Je vraagt de subsidie aan via www.kmo-portefeuille.be (je klikt op “login kmo-portefeuille)
 2. Je betaalt
  • Je eigen aandeel (60% of 70% afhankelijk of u 40% of 30% subsidiesteun ontvangt) aan Sodex.
  • De btw rechtstreeks aan Alert!
 3. Ga opnieuw naar je dossier en klik op de knop ‘Betalen’

Werkbaarheidscheques

Ontdek alle info via de link hiernaast

Sectorfonds ALIMENTO

Ontdek alle info via de link hiernaast

Constructiv

Ontdek alle info via de link hiernaast

Cevora

Ontdek alle info via de link hiernaast

Sociaal Fonds van de Betonindustrie

Ontdek alle info via de link hiernaast

Educam

Ontdek alle info via de link hiernaast

Volta

Ontdek alle info via de link hiernaast

Co-valent

Ontdek alle info via de link hiernaast

Woodwize

Ontdek alle info via de link hiernaast

Subsidies voor mentoropleiding

Ontdek alle info via de link hiernaast

Educatief verlof

Ontdek alle info via de link hiernaast

Sociaal fonds voor transport en logistiek

Ontdek alle info via de link hiernaast