alert logo Created with Sketch.

opleidingen

Shutterstock 1087263845
home Opleidingen Hoog niveau: werken met diisocyanaten

Hoog niveau: werken met diisocyanaten

Iedereen die in aanraking komt met diisocyanaten moet ervoor zorgen dat ze over de nodige kennis en vaardigheden beschikken om hier veilig mee om te gaan.

Deze gebruikers moeten immers voor 24 augustus 2023 met succes een opleiding over het veilig gebruik van diisocyanaten voltooid hebben als gevolg van de Europese verordening 2020/1149/EU.

Inhoud van deze opleiding

Basis

 • de chemische samenstelling van diisocyanaten
 • de toxicologische risico’s (waaronder acute toxiciteit)
 • blootstelling aan diisocyanaten
 • grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling
 • hoe sensibilisatie zich kan ontwikkelen
 • geur als indicatie van gevaar
 • het verband tussen vluchtigheid en risico’s
 • de viscositeit, de temperatuur en het moleculair gewicht van diisocyanaten
 • persoonlijke hygiëne
 • de benodigde persoonlijke beschermingsmiddelen, met instructies over het correcte gebruik en de beperkingen daarvan
 • de risico’s bij contact met de huid en blootstelling via inademing
 • het verband tussen de gekozen toepassing en de risico’s
 • huid- en ademhalingsbescherming
 • specifieke nationale codesystemen (indien van toepassing)

Uitbreiding 1

 • ventilatie
 • schoonmaken, lekkages, onderhoud
 • verwijdering van lege verpakkingen
 • bescherming van omstanders
 • het onderscheiden van de kritieke stadia in de omgang met het materiaal
Uitbreiding 2
 • alle benodigde aanvullende certificering voor de behandelde specifieke toepassingen
 • spuiten buiten een spuitcabine
 • open hantering van hete of warme formuleringen (> 45 °C)

Aanpak

Tijdens deze vorming krijgt u de inhoud mee via verschillende methodieken. We proberen de vorming zo actief en interactief mogelijk te houden. Op het einde van de vorming volgt er een examen. Nadat u geslaagd bent voor het examen ontvangt u het attest.

Opleidingsdagen

Inschrijven

Bedrijfsopleiding aanvragen

In onze privacyverklaring informeren we u over de gegevens die wij verzamelen wanneer u onze website bezoekt en waarvoor we die gebruiken