alert logo Created with Sketch.

opleidingen

Aanpakken stress
home Opleidingen Gesprekstechnieken voor een positief verzuimbeleid
bedrijfsopleiding aanvragen

Soort opleiding

Fysieke opleiding

Live webinar

Docent

Ann-Sophie, Manon, Sofie, Sam

Duur

Volle dag (2 halve dagen of trajectaanpak ook mogelijk)

Tussenkomst

Kmo-portefeuille

Diverse vormingsfondsen

Gesprekstechnieken voor een positief verzuimbeleid

Als organisatie kan je te maken hebben met een hoog verzuim, wat een grote impact heeft op de organisatie, en tevens ook een impact kan hebben op de werkdruk, de werkbaarheid, de verbondenheid,... Heb je het gevoel dat jij of de eerste lijnsleidinggevenden hier te weinig voeling en dus handvaten voor nodig hebben? Opteer dan voor dit actiegericht leermoment.

De welzijnswet geeft sowieso aan dat je als organisatie aan de slag moet als het verzuimcijfer te hoog ligt. Combineer dit met een organisatie die het welzijn wil verhogen bij de medewerkers. En dan heb je twee basisredenen om aan de slag te gaan.

Meer info rond wat de wet voorschrijft? Klik hier

Nog steeds niet duidelijk rond wat je kunt doen/moet doen? Stuur ons een mailtje of bel ons even op.

In deze opleiding

 • Visie van de organisatie op welzijn en gezondheid
 • Rol en verwachtingen tav leidinggevenden en medewerkers
 • Macro, meso, en microniveau ontleed: integrale aanpak
 • Enkele feiten en cijfers
  • Idealiter graag ook enkele bedrijfsspecifieke cijfers
 • Mogelijke oorzaken en gevolgen van ziekteverzuim
 • Menswaardig communiceren
  • Basisprincipes gesprekstechnieken
  • Feedback geven
  • Omgaan met weerstand
  • Motiverende gespreksvoering (facet)
 • Van ziekmelding, contactname tot terugkomgesprek
  • Valkuilen bij verzuimgesprek
  • Do’s en dont’s

Op vraag van de klant kunnen er steeds wijzigingen/toevoegingen toegebracht worden aan ons programma.

Aanpak

 • Intake

Eerst wordt er met de organisatie bekeken wat de actuele cijfers zijn rond verzuim. Daarmee brengen we samen in kaart wat de uitdagingen en doelstellingen zijn voor de organisatie.

 • Vorming

Praktische aanpak: aan de hand van casussen vanuit de werkwereld van de medewerker gaan we aan de slag

Hoe? Interactief, rollenspelen, hands-on, contextgerelateerde voorbeelden, vraaggestuurd, en een zo hoog mogelijke leerimpact via het inzetten op verschillende bouwstenen van leereffect.

 • Opvolging

Na de vorming nemen we eventueel nog op afgesproken tijdstippen contact op om mee te garanderen dat de aangeleerde zaken mee worden geïntegreerd. Coaching/observatie bij de gesprekken zelf is ook steeds een optie.

Take-aways

Ben je al geprikkeld en wil je aan de slag? Hier vind je alvast wat gouden tips:

 1. Zorg ervoor dat je beschikt over de cijfers van de afgelopen vijf jaar, en leg ook de doelstellingen vast voor de komende jaren
 2. Geef de juiste mensen de juiste verantwoordelijkheden: HR afdeling, preventieadviseur of leden van de hiërarchische lijn?
 3. Wees er zeker van dat er een goede opvolging van de gesprekken kan plaatsvinden. Eén gesprek is niet voldoende
 4. Extra, diepgaande info rond werkdruk en welzijn kan hier helpen, neem een tevredenheidsmeting of welzijnsbevraging af. Dit kun je laten afnemen via ons, én de bevraging telt mee als psychosociale risicoanalyse!
 5. Ga op zoek naar tussenkomsten vanuit de overheid, op vandaag is er de mogelijkheid tot het gebruiken van een werkbaarheidscheque. Klik hier voor meer info.
 6. Gewoon starten, wacht niet af om te beginnen met dergelijke gesprekken en combineer het verzuimbeleid voldoende met het functioneringsbeleid.

Bedrijfsopleiding aanvragen

In onze privacyverklaring informeren we u over de gegevens die wij verzamelen wanneer u onze website bezoekt en waarvoor we die gebruiken