alert logo Created with Sketch.

opleidingen

Aanpakken stress
home Opleidingen Gesprekstechnieken voor een positief verzuimbeleid
bedrijfsopleiding aanvragen

Soort opleiding

Fysieke opleiding

Live webinar

Docent

Ann-Sophie, Manon, Sofie, Sam, Evelyn

Duur

4 uren

Tussenkomst

Kmo-portefeuille

Diverse vormingsfondsen

Gesprekstechnieken voor een positief verzuimbeleid

Als organisatie kan je te maken hebben met een hoog verzuim. Wat een grote impact heeft op de organisatie, maar ook een impact kan hebben op de werkdruk en de werkbaarheid.

De welzijnswet geeft sowieso aan dat je als organisatie aan de slag moet als het verzuimcijfer te hoog ligt. Combineer dit met een organisatie die het welzijn wil verhogen bij de medewerkers. En dan heb je twee basisredenen om aan de slag te gaan.

Meer info rond wat de wet voorschrijft? Klik hier

Nog steeds niet duidelijk rond wat je kunt doen/moet doen? Stuur ons een mailtje of bel ons even op.

Aanpak

  • Kennismaking:

Eerst wordt er met de organisatie bekeken wat de actuele cijfers zijn rond verzuim. Daarmee brengen we samen in kaart wat de uitdagingen, doelstellingen zijn voor de organisatie.

  • Vorming

Praktische aanpak: aan de hand van casussen vanuit de werkwereld van de medewerker gaan we aan de slag

Er wordt geoefend met verschillende technieken waarbij er voldoende handvaten worden aangereikt

  • Opvolging

Na de vorming nemen we nog op afgesproken tijdstippen contact op om mee te garanderen dat de aangeleerde zaken mee worden geïntegreerd

Wat kent u na het volgen van de vorming?

- Basiskennis rond de redenen van verzuim

- Inzicht krijgen rond hoe je als organisatie en leidinggevende deze redenen in kaart kunt brengen

- Basisprincipes van de meest voorkomende gesprekstechnieken

- Methodieken om input van medewerkers overzichtelijk bij te houden

- Do's en dont's bij het voeren van verzuimgesprekken

- ...

Take-aways

Ben je al geprikkeld en wil je aan de slag? HIer wat gouden tips:

- Zorg ervoor dat je beschikt over de cijfers van de afgelopen vijf jaar, en leg ook de doelstellingen vast voor de komende jaren

- Geef de juiste mensen de juiste verantwoordelijkheden, dienst HR? Preventieadviseur of leden van de hiërarchische lijn?

- Wees er zeker van dat er een goede opvolging van de gesprekken kan plaatsvinden, één gesprek is niet voldoende

- Extra info rond de werkdruk en welzijn kan hier helpen, neem een tevredenheidsmeting of welzijnsbevraging af

- Ga op zoek naar tussenkomsten vanuit de overheid, op vandaag is er de mogelijkheid tot het gebruiken van een werkbaarheidscheque. Klik hier voor meer info.

- Gewoon starten, wacht niet af om te beginnen met dergelijke gesprekken en combineer het verzuimbeleid voldoende met het functioneringsbeleid

Bedrijfsopleiding aanvragen

In onze privacyverklaring informeren we u over de gegevens die wij verzamelen wanneer u onze website bezoekt en waarvoor we die gebruiken