alert logo Created with Sketch.

opleidingen

Miniature people working with computer labtop work home concept 28710 1695
home Opleidingen Ergonomisch (thuis)werken: zithouding en doorbreken zitgedrag

Ergonomisch (thuis)werken: zithouding en doorbreken zitgedrag

In deze workshop ligt de focus op het kennismaken met de basisprincipes van ergonomisch thuiswerken/telewerken voor beeldschermwerkers. Bijkomend krijgen de deelnemers enkele praktische tips mee om het langdurig zitten te doorbreken doorheen de dag.

Bewustwording en inzicht is een eerste stap, het toepassen vormt een uitdaging na het volgen van deze sessie. Wij maken de deelnemers alvast warm om de geziene inhoud onmiddellijk toe te passen in het dagelijks leven.

VRIJBLIJVEND

Hierop volgend kan na 1 week, 1 maand (naar keuze) een intervisiemoment plaatsvinden om het ergonomisch gedrag een boost te geven. Een voorbereidende opdracht gaat hieraan vooraf zodoende Alert! de exacte pijnpunten, noden, barrières van de deelnemers kent.


EXTRA OPTIE!

Een ideaal concept om voorafgaand aan deze sessie te laten plaatsvinden, is onze eigen ontworpen Ergoscan voor beeldschermwerkers. Dit is een scan die peilt naar de noden en behoeften van jullie medewerkers op vlak van ergonomie en die onmiddellijk heel veel inzichten biedt voor de ganse organisatie. In 10 à 15 minuten tijd vult elke deelnemer deze vragenlijst online en anoniem in, en Alert! verwerkt deze gegevens in de sessie om extra bewustwording te creëren. Alsook speelt Alert! in op de al dan niet hoge motivatie bij de deelnemers om ergonomisch(er) te werken. (Prijs op aanvraag te verkrijgen via contact@alert-opleidingen.be)

Aanpak

  • Onderbouwde theorie
  • Op maat van de doelgroep
  • Laagdrempelig
  • Concreet

Deze sessie kan enerzijds live gegeven worden of kan anderzijds ook onder de vorm van een online module (PTO), waarbij de sessie vrijgegeven wordt op ons platform voor een bepaalde duurtijd voor de medewerkers (bvb 4 weken). Deze module kan dan plaats- en tijdsonafhankelijk doorlopen worden (PTO).

Doelstellingen

  • Deelnemers zijn zich bewust van het belang van ergonomisch werken
  • Deelnemers hebben inzicht in een goeie zithouding aan de bureau
  • Deelnemers weten wat sedentair gedrag inhoudt
  • Deelnemers kennen concrete tips om het sedentair gedrag te doorbreken

Bedrijfsopleiding aanvragen

In onze privacyverklaring informeren we u over de gegevens die wij verzamelen wanneer u onze website bezoekt en waarvoor we die gebruiken