alert logo Created with Sketch.

Nieuws

Sodalis leiderschap
home Nieuws Good practise: Leiderschapsontwikkeling bij Sodalis

Good practise: Leiderschapsontwikkeling bij Sodalis

Leidinggevenden hebben een belangrijke impact op het welzijn van medewerkers. Voor Sodalis is het inzetten op leiderschapsontwikkeling dan ook één van de elementen binnen hun welzijnsbeleid.

Voor Sodalis is het welzijn van de medewerkers van essentieel belang. Toen uit de werkbaarheidsscan bleek dat medewerkers een nood ervaren aan coaching, zicht op groeimogelijkheden en waardering, kwam de centrale rol van de leidinggevenden in dit gegeven naar boven. Om de leidinggevende te ondersteunen in hun rol op dit vlak, was de keuze om in te zetten op leiderschapsontwikkeling snel gemaakt!

Stap voor stap doken de leidinggevenden van Sodalis in de wereld van het interpersoonlijk circumflex, feedback, groepsdynamische processen, het omgaan met stress én vooral: het ondersteunen van medewerkers die werkdruk ervaren, … Het startpunt voor dit alles waren de diverse rollen die de leidinggevenden opnemen én de waarden van Sodalis.

We focusten tijdens de collectieve leermomenten op de toepassing, het verdiepen, de casussen, … Ter voorbereiding hiervan namen de medewerkers online leermodules door, op die momenten en die plaatsen die voor hen het beste uitkwamen. Tijdens individuele coachingmomenten werden individuele leernoden verdiept en ondersteund.

Jullie begeleiding zorgt er voor dat medewerkers groeien Ik ben overtuigd dat dit een heel sterke motivator is om er op het werk alle dagen opnieuw voor te gaan

Benieuwd?

Kom meer te weten over onze begeleidingen!