alert logo Created with Sketch.

Nieuws

animatie groepsdynamica
home Nieuws Adaptief leiderschap: een nieuw traject door Alert! in samenwerking met VLAIO

Adaptief leiderschap: een nieuw traject door Alert! in samenwerking met VLAIO

Deze training geeft leidinggevenden inzicht in hoe groepen evolueren tot een team. Door ons leiderschap hier flexibel op af te stemmen kunnen we er in slagen om dit proces te stimuleren en te versnellen

De oorsprong: noden bij klanten

 • · “Mijn medewerkers werken meer naast elkaar dan met elkaar. Over koetjes en kalfjes babbelen, dat doen ze veel, maar dingen tegen elkaar uitspreken over het werk, dat gebeurt heel weinig.”
 • · “Er zijn wel wat spanningen binnen het team. Niets groots hoor, maar je voelt wel dat er iets is. We hebben er op de teamvergadering wel al bij stilgestaan, maar het verandert niet echt.”
 • · “Er zijn ‘kliekjes’ in onze groep. Het is ook normaal dat je niet met iedereen een even goeie band hebt, we zijn nu eenmaal ook met 16 man. Maar het maakt het voor nieuwe medewerkers niet zo gemakkelijk om hun plekje in het team te vinden.”
 • · “Goh, we organiseerden in het verleden al eens een opleiding rond feedback geven aan elkaar. Dat was wel goed hoor, maar dat heeft niet zo lang effect gehad.”
 • · “Ik wil dat mijn team krachtig samenwerkt en ik zie het als mijn rol om ze hierin te ondersteunen.”
 • “Allemaal goed en wel, maar onze leidinggevende zou dat eigenlijk moeten weten. Want wat zij nu doet maakt het alleen maar moeilijker!”
 • “We willen dat onze ploegchefs een inschatting leren maken van wanneer het wel of niet nodig is om tussen te komen en op welke manier ze dat dan best doen. Nu nemen ze het in moeilijke situaties snel over van medewerkers, waardoor het team de situatie niet zelf kan uitklaren.”

Ons antwoord: adaptief leiderschap vanuit groepsdynamische processen

Het zijn de verzuchtingen, vragen, opmerkingen, … van klanten die ervoor zorgden dat het thema ‘groepsdynamica voor leidinggevenden’ op tafel kwam te liggen. We capteerden de input die vanuit verschillende hoeken kwam: vragen van klanten, bestekken, feedback van medewerkers, … We zoomden even uit en gingen op zoek naar de rode draden: Wat zijn die elementen waar we op kunnen inzetten, die ervoor zorgen dat organisaties, hun leidinggevenden en hun medewerkers er baat bij hebben. Want het welzijn op het werk verhogen, dat is waarom wij het doen!

 • De focus op leidinggevenden kwam er, omdat het deze personen zijn die (mee) de context creëren waarbinnen het team functioneert.
 • Vaak zijn deze leidinggevenden doorgegroeid naar hun functie, omwille van inhoudelijke/technische expertise. Het luik van de teamondersteuning is voor hen nog wel eens onbekend terrein. Hier een basis in leggen, kan een verschil maken.
 • We willen dat dit verschil echt merkbaar is voor medewerkers. En dus kozen we ervoor om niet te stoppen op het moment dat leidinggevenden kaders hebben: We gaan de stap verder en ondersteunen deze leidinggevenden ook bij het effectief toepassen en uitrollen van deze kaders. Om terug te keren naar de verzuchting van medewerkers: We hertalen “Maar onze leidinggevende zou dat echt moeten weten” naar “Maar onze leidinggevende zou dat echt moeten kunnen”.
 • En dan inhoudelijk… Werken met groepsdynamica is een kapstok die impact genereert, die een antwoord biedt op vragen van zowel organisaties, leidinggevenden en medewerkers. Het is een kapstok die, ongeacht de sector of het type werknemers, hanteerbaar én toepasbaar is.

De aanpak

De waarom, de wie en de wat: daar waren we dus snel uit.

De hoe, daar moeten we eerlijk over zijn, die heeft wel wat meer tijd in beslag genomen.

Wat meer uitleg brengt misschien meer duidelijkheid… Digitaal gaan, daar waren we al over aan het nadenken. En deze evolutie kwam, met dank aan Corona in een stroomversnelling. Maar hoe pak je dat nu concreet aan? Dat digitaal gaan? Dat hybride leren?

Leertrajecten die toch complexer zijn, een arsenaal aan ondersteunende tools waar je net die tool moet uitpikken die best bij ons en onze klanten past, grotere LMS systemen die je naar jezelf dient te vertalen, … Het hybride leren is best wel een puzzel. Maar, we zouden geen goeie opleidingsverstrekker zijn, als we zelf niet staan te springen om bij te leren. En dus waren we blij de kans te krijgen om samen met collega opleidingsverstrekkers te mogen participeren in het leren netwerk rond e-leren van VLAIO.

Onder invloed van dit lerend netwerk tekenden en hertekenden we. Het oorspronkelijke leerpad kreeg verschillende revisies, om uiteindelijk te komen tot een proces waar we voor de volle 100% achter staan. We optimaliseerden de digitale leermiddelen en legden door het principe van de flipped classroom de focus van de collectieve leermomenten echt op de toepassing in de praktijk.

Het traject zelf...

Een leerpad (totaliteit van 16 uur) waarin we collectieve lesmomenten combineren met plaats en tijds onafhankelijk te doorlopen online modules.

 • We gaan van start met een individuele intake en besteden in groep aandacht aan het creëren van een veilige leercontext. We brengen de teams van de deelnemers op een laagdrempelige manier in beeld.
 • Deelnemers doorlopen tussen het eerste en het tweede collectieve leermoment een aantal online modules. Het proces van teamontwikkeling, de impact van het kijken naar de groep als een systeem, … Het zijn een aantal voorbeelden van wat op het menu staat.
 • Het tweede collectief leermoment focust op het vertalen van de opgedane kennis in de praktijk: wat betekenen de aangereikte kaders nu voor mij en mijn team? We bouwen verder op ervaringen, leren van elkaar, … Centraal staat het uitdiepen en het toepassen.
 • Opnieuw worden, in opvolging en voorbereiding van lesmoment 3, online modules doorlopen. Ook dit aanbod zit kort en krachtig in elkaar. Naast het verhaal van de teamontwikkeling wordt ook een tweede lijn aangeboord: wat speelt er bij jou, wat is voor jou, als teambegeleider belangrijk?
 • De twee lijnen (teamontwikkeling vs persoonlijke waarden) worden met elkaar gematcht in sessie 3. Daarnaast wordt de brug gelegd naar in te zetten interventies voor het eigen team.
 • Het leertraject wordt afgesloten met een individueel gesprek. Samen bekijken we in welke mate de oorspronkelijke leernoden beantwoord werden en wat nog kan ondersteunend kan werken om een duurzaam resultaat te bekomen.

Praktisch

Wij organiseren een eerste traject online en in Izegem. Het traject start op 21/03. Een tweede en derde moment worden voorzien op 25/04 en 23/05. Dankzij de steun van VLAIO kan men zich inschrijven voor het ganse traject voor een prijs van €250.

Voor meer info en inschrijven: https://alert-opleidingen.be/o...