alert logo Created with Sketch.

veiligheidstrajecten

Animatie veiligheid op de werkvloer
home Trajecten Veiligheidstrajecten

Inzetten op veiligheidsgedrag in uw organisatie via een traject op maat.

Bouwen aan een veiligheidscultuur kan een boost krijgen door de interne werking te ondersteunen via een traject op maat.
Door de expertise van Alert! in te zetten, en deze aan te passen aan de context van uw bedrijf, wordt een duurzaam en groot leereffect bereikt.

Wij stellen samen met u een plan op dat inspeelt op de noden en behoeftes op vlak van veiligheidsgedrag.

Bent u op zoek naar een gericht opleidingstraject voor uw medewerkers en/of leidinggevenden en wenst u meer informatie over hoe onze trajecten een antwoord kunnen bieden op uw vragen?
Wij vertellen met plezier op welke wijze wij kunnen ondersteunen.


Ik wens meer info Voorbeeldtraject

01

Intake gesprek

Tijdens een intake wordt de vraag beluisterd en uitgediept. Via een methodiek waarin we samen met de klant aan de slag gaan, willen we duidelijk zicht krijgen op de organisatienoden, de context, de tijdsinvestering en de verwachte resultaten.

02

Actieplan veiligheid

In navolging van het intakegesprek wordt een traject op maat voorgesteld. In dit voorstel worden doelstellingen geconcretiseerd en voorzien van een tijdsschema. Daarnaast wordt een beeld geschetst van de "partners in crime": de personen binnen de bedrijven die mee hun schouders onder het traject kunnen steken.

03

Uitrollen van acties

Binnen een traject kunnen diverse acties opgenomen worden. Deze staan verduidelijkt in het voorstel. Er kunnen zowel begeleidings - als opleidingsacties ingezet worden. Daarnaast wordt ook gedacht aan acties waarbij geen (externe) coaching nodig is, maar waarbij eigen medewerkers zelf het heft in handen nemen, initiatief nemen om het traject warm en levendig te houden.

04

Resultaat inbedden

Op het einde van het traject wordt teruggeblikt naar de vooropgestelde doelstellingen en wordt het traject geëvalueerd. Daarnaast wordt bewust stilgestaan bij de verdere implementatie van het thema, want elk einde is een nieuw begin …