Via deze praktijkgerichte opleiding zijn mensen effectief voorbereid om in een reële situatie een beginnende brand te blussen.

- Werken met een schuimblusser

- Werken met een co2-blusser

- Poederblusser (optioneel)

- Praktische handvaten hoe men een beginnende brand kan blussen