alert logo Created with Sketch.

opleidingen

Veerkracht en mentale weerbaarheid
home Opleidingen Vergroot je veerkracht en mentale weerbaarheid

Vergroot je veerkracht en mentale weerbaarheid

Tegenwoordig staan we constant onder druk, dit door een mix aan levensfactoren en oorzaken. De huidige omstandigheden zorgen ervoor dat we in een constante veranderende omgeving dienen te leven en te werken. Ons mentaal vermogen wordt uitgedaagd, en ziet bij sommigen ferm af. Onze balans tussen onze draagkrachten en -lasten wordt hiermee aardig op de proef gesteld.

Via deze sessie versterken we het individu om veerkrachtiger en mentaal weerbaarder in het leven te staan.

Zowel medewerkers die regelmatig stress ervaren, als medewerkers die zelden of amper last hebben van stress, hebben ongetwijfeld baat bij het volgen van deze sessie. Medewerkers die het gevoel hebben dat ze niet veerkrachtig genoeg zijn, krijgen voldoende handvaten mee om hier actief aan te sleutelen.

EXTRA OPTIE!

ACHTERAF:

Om nog meer diepgang en inzichten te bekomen is het ideaal om hierop volgend de deelnemers kort te bevragen omtrent welke thema’s deelnemers graag nog wat meer individuele oefeningen zouden willen ontvangen. Via een online tool, onmiddellijk na de sessie kunnen deelnemers hun interessegebieden aanduiden (veerkracht, omgaan met stress, piekeren, omgaan met werkdruk, stress de baas zijn, productiviteit, levensvreugde,…).

Daarop volgend krijgen de deelnemers de eigen gekozen thema’s, onder de vorm van enkele oefeningen, toegestuurd, dit ofwel via mail ofwel intern in het bedrijf zelf via postvakje,… (gebeurt in samenspraak met de organisatie). (Prijs op aanvraag te verkrijgen)

VOORAF:

Deze optie is ook vooraf te verkrijgen, waarop we via een korte, digitale vragenlijst de exacte noden en behoeften te weten komen van de specifieke deelnemers, om hier gericht en op maat mee aan de slag te gaan binnen de sessie zelf. (Prijs op aanvraag te verkrijgen)


In deze opleiding

 • Het concept veerkracht
 • Veerkracht versus bevlogenheid
 • Impact van veerkrachtige medewerkers op medewerkers en organisatie
 • Sleutelcomponenten die bijdragen tot meer veerkracht
 • Tijd voor actie: actieplan

Aanpak

 • Onderbouwde theorie
 • Inzichtelijk
 • Up-to-date kennis
 • Interactief

Deze workshop kan enerzijds live gegeven worden of kan anderzijds ook onder de vorm van een online module (PTO) voorzien worden, waarbij de sessie vrijgegeven wordt op ons leerplatform voor een bepaalde duurtijd voor de medewerkers (bvb 4 weken).

Doelstellingen

 • De cursist kent de begrippen veerkracht/weerbaarheid en bevlogenheid
 • De cursist verwerft inzicht in het al dan niet zelf veerkrachtig zijn
 • De cursist verwerft inzicht in de impact van veerkracht op mens en organisatie
 • De cursist verwerft inzicht in de sleutelcomponenten tot veerkracht
 • De cursist kan voor zichzelf minstens drie concrete actiepunten benoemen na het volgen van de sessie
 • De cursisten kunnen de geziene inhoud toepassen op de eigen leef- en werk omstandigheden
Website foto opleiding stress 3

Bedrijfsopleiding aanvragen

In onze privacyverklaring informeren we u over de gegevens die wij verzamelen wanneer u onze website bezoekt en waarvoor we die gebruiken