- Instructies en signalisatie

- specifieke werkomstandigheden

- Kunnen een collega gericht aanspreken als het gaat over onveilig/veilig gedrag

- Kunnen het begrip veiligheid in eigen woorden uitleggen

- Kunnen diverse methodieken gebruiken om onveilig gedrag te erkennen

- Kennen de organisatievisie tov veiligheid

- Kunnen handvaten aanreiken aan medewerkers om veilig te werken

- Zien in dat hun leiderschapsstijl impact kan hebben op het onveilig/veilig handelen van een collega