alert logo Created with Sketch.

opleidingen

Afbeelding geweer
home Opleidingen Omgaan met verbale agressie
bedrijfsopleiding aanvragen

Soort opleiding

Fysieke opleiding

Live webinar

Docent

Grieko, Jon, Sylvia, Jeffrey

Duur

Halve dag

Tussenkomst

KMO-portefeuille

Diverse sectorfondsen

Gesloten aanbod

Volgens offerte

Omgaan met verbale agressie

In bepaalde settings worden beroepskrachten mogelijks geconfronteerd met verbale agressie. Tijdens deze vorming leert men hier op een bewuste manier mee om te gaan en zo agressie te voorkomen.

In deze opleiding

 • Wat is communicatie?
 • Actief luisteren
 • Conflicten met klanten
 • Wettelijk kader rond omgaan met agressie
 • Vormen van agressie
 • Strategieën om agressie tegen te gaan
 • Basisprincipes
 • Praktijkoefeningen

Aanpak

De opleiding wordt telkens afgestemd op de noden van de klant.

Steeds voorzien van een ruim praktisch luik.

Doel

 • De cursist ziet in hoe communicatie en actief luisteren invloed kan hebben op agressie.
 • De cursist is in staat om om te gaan met conflicten met klanten
 • De cursist leert preventief op te treden
 • De cursist kent het wettelijk kader rond agressie
 • De cursist kent verschillende strategieën in het omgaan met verbale agressie
 • De cursist kan strategieën toepassen in praktijksituaties

Bedrijfsopleiding aanvragen

In onze privacyverklaring informeren we u over de gegevens die wij verzamelen wanneer u onze website bezoekt en waarvoor we die gebruiken