alert logo Created with Sketch.

opleidingen

Mentor opleiding
home Opleidingen Mentoropleiding PLUS

Mentoropleiding PLUS

Als mentor heb je een belangrijke rol te vervullen bij het ondersteunen van collega's.

Je fungeert als 'maatje' enerzijds, maar anderzijds ben je ook 'leermeester'. Beide elementen zijn belangrijk bij de start van een stage of tewerkstelling, maar blijven ook doorheen de tewerkstelling belangrijk.

Onze maatschappij kenmerkt zich door veel veranderingen, een evolutie die zich ook op de werkvloer laat voelen. Dat brengt met zich mee dat medewerkers niet alleen in de eerste 6 maanden van hun tewerkstelling moeten leren, maar ook nog na een jaar, na 2 jaar, 3 jaar, ... Het verhaal van 'levenslang leren' is een noodzaak om als medewerker (en dus ook als onderneming) mee te zijn. Ook op dit vlak kunnen mentoren een grote meerwaarde hebben.

Daarnaast... Hoe kan je als mentor blijven leren? Je blijven versterken op vlak van didactische skills, nieuwe manieren zoeken om collega's te ondersteunen? Om te gaan met de uitdagingen die het opleiden van medewerkers met zich meebrengen? Het is niet alleen belangrijk dat mentor kunnen inzetten op levenslang leren, ook zijzelf hebben nood aan blijvende ondersteuning in het leerproces.


In deze opleiding

Enerzijds:

- Inzoomen op eigen ervaringen

- leren van elkaar

- ondersteunen van eerdere uitdagingen waar mentoren mee geconfronteerd werden


Anderzijds:

- Hoe kunnen mentoren hun meerwaarde leveren, ook als ze leermeester zijn bij een medewerker met al wat jaren ervaring op de teller?

- Hoe verhouden ze zich, ten aanzien van medewerkers die mogelijks al een tijd hun collega zijn?

- Wat zijn nieuwe uitdagingen en hoe gaan ze ermee om?


Aanpak

Vanuit het principe van een leergroep, zetten we in op leren van elkaar en maken we daarbij ook de vertaalslag naar hoe mentoren ook op de werkvloer kunnen verder bouwen op dit principe.

Daarnaast bieden we oefenkansen in een veilige leeromgeving, zodat mentoren gesterkt in hun competenties terug naar de werkvloer keren.

We focussen op de noden die bij de specifieke onderneming liggen, alsook bij de mentoren zelf. Op die manier bieden we maximaal maatwerk.

Doel

We verdiepen de doelstellingen die er liggen bij de mentoropleiding

  • De cursist kan na het volgen van deze opleiding voorzien in een degelijk onthaal van nieuwe medewerkers of stagiairs
  • De cursist heeft praktische tools meegekregen die hij of zij in de praktijk kan hanteren
  • De cursist weet hoe hij werk kan maken van motivatie, weerstand, functioneringsgesprekken...

Opleidingsdagen

Inschrijven

Bedrijfsopleiding aanvragen

In onze privacyverklaring informeren we u over de gegevens die wij verzamelen wanneer u onze website bezoekt en waarvoor we die gebruiken