Ik kan verbale boodschappen helder en duidelijk overbrengen

Ik zet mijn non-verbale communicatie bewust in om een boodschap kracht bij te zetten

Ik communiceer inspirerend en verbindend vanuit dialoog

Ik geef tijdig en op een constructieve manier corrigerende feedback.

Ik geef tijdig en op een groeigerichte manier positieve feedback.

Ik vertegenwoordig de stem van de medewerkers binnen de organisatie.

Ik leg ontwikkelbehoeften vanmedewerkers bloot.

Ik formuleer samen met de medewerkers ontwikkeldoelen.

Ik coach de medewerkers bij het behalen van zijn of haar ontwikkeldoelen, bijvoorbeeld door het geven van leerzame opdrachten, het stellen van verandervragen, …

Ik volg bij coaching het tempo van de ander.

Ik bespreek fouten en goede prestaties tijdens en/of na afloop van een opdracht.

Ik deel informatie, ervaringen, know how en expertise met anderen.

ik neem initiatief om betrokkenheid/verbondenheid te stimuleren

ik schep hulpbronnen voor collega's

ik kijk naar successen en problemen als een relationele en niet een individuele verantwoordelijkheid

ik ben me bewust van onderlinge posities van collega's, verschillende verantwoordelijkheden en rollen en handel hiernaar.

ik neem initiatief en doe voorstellen ter versterking van de samenwerking.

Ik ben transparant en eerlijk, ook over fouten die ik maakte.

Ik hou rekening met het perspectief van de ander.

Ik ben me bewust van de ruimere context en stel me daarin loyaal en solidair op

Ik weet waar ik goed in ben en waar ik nog kan in groeien.

Ik neem een voorbeeldfunctie op, in denken alsook in handelen.

Ik hou rekening met mijn eigen stijl en de impact hiervan op mezelf en anderen.

Ik ben me bewust van mijn eigen stressreacties en ga hier constructief mee om.

Ik vertaal de strategie naar concrete doelstellingen voor het team.

Ik stel prioriteiten die in functie staan van de gestelde doelen

Ik monitor het behalen van de doelstellingen.

Ik plaats bij veranderingen het organisatiebelang voorop.

Ik begeleid medewerkers bij veranderingen.

Ik zorg voor duidelijkheid over taken, rollen, verantwoordelijkheden.

ik zet de nodige processen uit om het werk kwalitatief en doelgericht uit te kunnen voeren.

ik spreek collega's aan op hun functioneren en hun verantwoordelijkheden.

Ik neem initiatief, zonder aansporing van anderen.

Ik benader problemen op een oplossingsgerichte manier.

Ik stem af met collega's om tot gezamenlijkse standpunten te komen.

Ik stimuleer de motivatie van medewerkers door keuzemogelijkheden te bieden op individueel niveau.