alert logo Created with Sketch.

opleidingen

Mannetjes huisstijl Alert 36
home Opleidingen Leiderschap en stress
bedrijfsopleiding aanvragen

Soort opleiding

Fysieke opleiding

Docent

Ann-Sophie, Manon, Sofie

Duur

Volle dag

Tussenkomst

KMO-portefeuille

Diverse sectorfondsen

Gesloten aanbod

Volgens offerte en specifieke wensen/noden

Leiderschap en stress

Wat verwacht jouw organisatie van de leidinggevenden op vlak van welzijn, en meer specifiek mentaal welzijn? In welke mate en vooral hoe zijn de leidinggevende profielen hier al al dan niet in betrokken? De eigen rol kennen hierover is onontbeerlijk.

Leidinggevenden spelen een cruciale rol in het detecteren van stresssignalen binnen het eigen team. Hen hierin doen groeien is een eerste, cruciale stap. Maar wat dan? Ondersteun jouw leidinggevenden in het voorkomen van uitval op organisatieniveau doordat ze gericht leren aan de slag gaan hoe ze dergelijke signalen bespreekbaar kunnen maken. Het komt mogelijks na verloop van tijd de absenteïsmecijfers, retentie, werkdruk, jobbetrokkenheid, psychologische veiligheid,… ten goede. En dan vergaten we nog de autonome motivatie! Ook dit facet komt ruimschoots aan bod binnen deze dagopleiding. Wat is de impact van stress op motivatie, en hoe kun je hiermee als leidinggevende dieper mee aan de slag intern?

Tijdens deze dag staan we ook stil bij de eigen stresssignalen van de deelnemer zelf. Hoe meer iemand bewust is van zijn of haar eigen signalen, hoe beter men dit ook bij anderen kan herkennen, en hier vervolgens op kan inspelen bij een ander. Mentaal welzijn wordt niet alleen behandeld vanuit de secundaire preventie. Ook het primaire en tertiaire preventieluik komen aan bod.

Theorie en praktijk worden constant afgewisseld met elkaar.

Inhoud

 • Rol van de leidinggevende
 • Primaire, secundaire en tertiaire preventie
 • Stressoren: inzicht
 • Herkennen van stresssignalen
 • Bespreekbaar maken van stress en overspanning op de werkvloer
 • Impact van stress op motivatie
 • Tijd voor actie

Aanpak

Deze sessie verloopt zowel interactief als participatief en faciliteert verrijking vanuit de deelnemers door het aanleveren van praktijkvoorbeelden. Via casussen en opdrachten gaan we volop voor het toepassingsniveau, vertrekkende vanuit een psychologisch veilige sfeer.

Doel

 • De cursisten hebben inzicht in het stresscontinuüm
 • De cursisten kunnen hun rol als leidinggevende omschrijven omtrent (mentaal) welzijn
 • De cursisten kunnen stresssignalen bij zichzelf en een collega herkennen
 • De cursisten kennen en kunnen handvaten toepassen om constructief in gesprek te gaan met medewerkers om stress en overspanning bespreekbaar te maken
 • De cursisten kennen de impact van stress op motivatie en zijn in staat om na te denken over actie op korte en lange termijn die de motivatie bevorderen

Bedrijfsopleiding aanvragen

In onze privacyverklaring informeren we u over de gegevens die wij verzamelen wanneer u onze website bezoekt en waarvoor we die gebruiken