• Advies en feedback kunnen geven over het welzijnsbeleid
  • Op de hoogte zijn van de risico’s en de te nemen preventiemaatregelen
  • Risico’s kunnen herkennen en beoordelen
  • Ongevallen of bijna-ongevallen kunnen analyseren
  • Hun medewerkers controleren op het al of niet volgen van de instructies