alert logo Created with Sketch.

opleidingen

Animatie pillen
home Opleidingen De rol van leidinggevenden in het alcohol- en drugbeleid
bedrijfsopleiding aanvragen

Soort opleiding

Fysieke opleiding

Live webinar

Docent

Sam, Lore, Joy en Ann-Sophie

Duur

Halve dag

Tussenkomst

KMO-portefeuille

Diverse sectorfondsen

Gesloten aanbod

Volgens offerte

De rol van leidinggevenden in het alcohol- en drugbeleid

Leidinggevenden hebben een sleutelfunctie binnen het AMD-beleid. Het is echter niet vanzelfsprekend om op een degelijke en onderbouwde manier te handelen. Tijdens deze opleiding bieden we kennis, inzicht en leren we de leidinggevenden omgaan met praktische tools die op maat kunnen worden uitgewerkt.

In deze opleiding

  • Kennischeck bij leidinggevenden
  • Productinformatie van courant voorkomende stoffen
  • Aan de slag: checklist voor leidinggevenden
  • Aan de slag: de bedrijfseigen procedures
  • Interactieve casusbespreking

Aanpak

De sessie wordt volledig aangepast aan uw beleid. Tijdens de sessie wordt telkens de link gelegd naar preventie om zo leidinggevenden mee te sensibiliseren.

Doel

  • De cursist kan zijn/haar rol schetsen binnen het AMD-beleid
  • De cursist kent de procedures, wetgeving en hulpverlening binnen de organisatie
  • De cursist kent de belangrijkste effecten en gevolgen op vlak van veiligheid van courante stoffen
  • De cursist kan het beleid in de praktijk toepassen vanuit een correct kader
  • De cursist kan via ontwikkelde tools een inschatting maken van het gevaar voor veiligheid

Bedrijfsopleiding aanvragen

In onze privacyverklaring informeren we u over de gegevens die wij verzamelen wanneer u onze website bezoekt en waarvoor we die gebruiken