• de chemische samenstelling van diisocyanaten;
 • de toxicologische risico’s (waaronder acute toxiciteit);
 • blootstelling aan diisocyanaten;
 • grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling;
 • hoe sensibilisatie zich kan ontwikkelen;
 • geur als indicatie van gevaar;
 • het verband tussen vluchtigheid en risico’s;
 • de viscositeit, de temperatuur en het moleculair gewicht van diisocyanaten;
 • persoonlijke hygiëne;
 • de benodigde persoonlijke beschermingsmiddelen, met instructies over het correcte gebruik en de beperkingen daarvan;
 • de risico’s bij contact met de huid en blootstelling via inademing;
 • het verband tussen de gekozen toepassing en de risico’s;
 • huid- en ademhalingsbescherming;
 • ventilatie;
 • schoonmaken, lekkages, onderhoud;
 • verwijdering van lege verpakkingen;
 • bescherming van omstanders;
 • het onderscheiden van de kritieke stadia in de omgang met het materiaal;
 • specifieke nationale codesystemen (indien van toepassing);
 • veiligheid door gedrag;