Werkbaar werk, een topic dat de laatste jaren meer en meer interesse opwekt. Wanneer we als organisatie inzetten op werkbaar werk dan creëren we een werkcontext waarin:

  1. Er minder stress en overspanning aanwezig is
  2. Mensen met plezier komen werken en dus kwalitatief gemotiveerd zijn
  3. Levenslang leren een basisbegrip is en er dus blijft ingezet worden op de (persoonlijke) groei van medewerkers
  4. Voldoende ruimte is om een goede werk-privé balans te ontwikkelen

Waarom “moeten” we inzetten op werkbaar werk?

Als er gekeken wordt naar motivatie, dan moet er juist niets, maar we raden het wel aan om er binnen jouw organisatie mee aan de slag te gaan.

Maar waarom juist?

Het heeft vele voordelen die zich zowel op het niveau van de medewerker, het team en de organisatie bevinden.

  • De medewerkers ervaren minder stress
  • Er is meer werkplezier
  • Het draagt bij tot een positieve sfeer op het werk
  • Minder absenteïsme en verzuim
  • Minder intentie om de organisatie te verlaten

Daarnaast worden we tegenwoordig vaak geconfronteerd met veel openstaande vacatures door de krapte op de arbeidsmarkt.

Reden te meer om in te zetten op werkbaar werk.

Enerzijds om de huidige medewerkers te behouden en in te zetten op duurzame inzetbaarheid. Anderzijds om de organisatie als werkgever aantrekkelijk te maken voor potentiële nieuwe medewerkers.

Inzetten op werkbaar werk is dus een win-win voor zowel de werkgever als de werknemer. Werknemers blijven langer en met meer ‘goesting’ aan de slag en organisaties kunnen rekenen op gedreven, competente en productieve werknemers, wat de efficiëntie van de organisatie ten goede komt.

Ben jij ook overtuigd van de impact van werkbaar werk? Wil jij hier binnen jouw organisatie mee aan de slag?

Neem vrijblijvend contact op - manon@alert-opleidingen.be