alert logo Created with Sketch.

Nieuws

Wereld diabetes dag
home Nieuws Wereld Diabetes Dag - 14 november

Wereld Diabetes Dag - 14 november

Waarom hechten wij er belang aan?

In Vlaanderen leven naar schatting 500.000 mensen met diabetes (type 1 of type 2) en elke 17 minuten krijgt iemand de levenslange diagnose ‘diabetes’. Het aantal mensen met diabetes blijft ook onrustwekkend toenemen (bron: diabetes.be).

Velen kennen nog altijd niet het onderscheid tussen type 1 en type 2:

  • Diabetes type 1 is een auto-immuunaandoening waarbij het eigen immuunsysteem zorgt voor een verstoorde bloedsuikerspiegel. Deze vorm ontstaat vaak bij kinderen en jongvolwassenen. De symptomen zijn zeer herkenbaar en de behandeling bestaat altijd uit insulinetoediening. Deze vorm van diabetes is niet te voorkomen. Ongeveer 5 tot 10% van de diabeetpatiënten in Vlaanderen heeft type 1.
  • Diabetes type 2 treft 90 tot 95% van de diabetespatiënten, het is dus veel vaker voorkomend dan type 1. Het ontstaat voornamelijk bij volwassenen ouder dan 40. Het ontwikkelen van deze vorm hangt samen met een heel aantal risicofactoren (roken, overgewicht, ongezonde levensstijl,…) maar het kan ook erfelijk zijn. Preventie is bij type 2 van groot belang want in veel gevallen is dit type te voorkomen. De eerste symptomen van type 2 zijn veel minder uitgesproken dan bij type 1 waardoor de ziekte soms lang onder de radar kan blijven.

Op deze aandoening rust nog altijd een groot taboe. Veel mensen durven of willen hierover niet veel vertellen en dat is jammer.

Als docenten bij ALERT vinden we het altijd een ontzettend mooi leermoment als we een diabetespatiënt in een van onze EHBO opleidingen hebben. De cursisten met diabetes kunnen hun collega’s zelf informeren over de ziekte en kunnen hun ziektebeeld of belangrijke signalen meegeven aan collega’s. Zowel bewust als onbewust worden de collega’s gesensibiliseerd, bewust gemaakt van de gevaren, de ongemakken en de problemen die deze ziekte met zich mee kunnen brengen. Het herkennen van symptomen kan een meerwaarde zijn! Collega's zouden kunnen voorkomen dat hun collega met diabetes (in het ergste geval) zijn/ haar bewustzijn verliest. Altijd waardevol dus!

Diabetes type 2 komt in onze Westerse samenleving steeds vaker voor. Een ongezonde levensstijl, overgewicht en roken liggen aan de basis van deze stijging. Het blijft belangrijk om als individu en maatschappij in te zetten op preventie, sensibilisering en het stimuleren van de gezondheid. Ook als organisatie kan je medewerkers ondersteunen en zo de risico’s verminderen. Een gezonde werkomgeving is van groot belang.