alert logo Created with Sketch.

Nieuws

Shutterstock 1381952426
home Nieuws Week van het werkgeluk

Week van het werkgeluk

Deze week is het ‘Week van het werkgeluk’. Denk alvast even na over volgende stelling: “Hoe meer betrokken we ons voelen, hoe zinvoller het leven wordt en hoe beter we beschermd zijn tegen ongelukkig zijn.” Want ja, dit klopt. Werkgeluk creëren binnen Alert! is steevast een prioriteit. Binnen onze pijlers dragen wij (on)rechtstreeks ons steentje bij om het werkgeluk van medewerkers en organisaties een boost te geven, via het:

Stimuleren van veiligheid

Bevorderen van gezondheid

Ontplooien van (inter)personal skills

Dat onze drie pijlers hand in hand gaan, daar zijn wij al jaren van overtuigd. Dat ook wetenschappelijk onderzoek deze samenhang bevestigt, is het bewijs!

Het Nationaal Geluksonderzoek schuift 8 sleutels naar voren die ons wel-zijn beïnvloeden: subjectieve gezondheid, veiligheid, slaapkwaliteit, werk, … zijn er enkele van. Sleutels die binnen onze werking hun vaste waarde kennen: met aandacht voor preventie, voor de fysieke, alsook de mentale gezondheid.

Wanneer we inzoomen op die elementen die ons werkgeluk positief beïnvloeden, herkennen we zaken als work-life balance, autonomie, waardering, de betekenisvolheid van een job, en waarbij de tevredenheid met de leidinggevende zelfs de meest essentiële factor is. De coronacrisis benadrukt versneld het belang van bewust, doordacht en mensgericht leiderschap.

Het gegeven dat 78% van ons werkgeluk bepaald wordt door de job resources (hulpbronnen), stimuleert ons alleen maar meer om verder in te zetten op waardering, persoonlijke groei, competentieversterking...

Omwille van de coronacrisis blijkt uit wetenschappelijk onderzoek dat het algemeen geluk van de Belg een deuk heeft gekregen, namelijk 6,62 op 10 in vergelijking met 6,73 voor de crisis. Specifiek ons werkgeluk daalt eveneens. Het percentage Belgen dat ongelukkig is op het werk is gestegen van 24% naar 28%. Meer dan 1 op 4 medewerkers is dus ongelukkig op het werk, of in de home office.

Enkele van de aanbevelingen om hier iets aan te doen, waar we met Alert! ons steentje toe bijdragen:

  • We bouwen mee aan het opzetten van een preventief beleid, door het versterken van de individuele veerkracht, de veerkracht van teams, de competenties van de leidinggevenden om hierrond aan de slag te gaan.
  • We reiken op maat gemaakte tools aan die het beleid, de organisatiewerking, de teamwerking,… faciliteren.
  • We trainen en begeleiden leidinggevenden, op vlak van communicatie, leiderschap, motivatie, het opzetten van een psychologisch veilige omgeving als ook op het geven van vrijheid aan medewerkers en vertrouwen.
  • Ga voor een ‘fika’ koffiemoment, overgewaaid uit Zweden, een koffie met net dat tikkeltje meer. Life of virtueel. Want koffiemomenten zorgen voor het uitwisselen van positieve ervaringen, voor momenten waarbij creativiteit en het maken van plezier wordt gestimuleerd. Koffiemomenten zorgt voor lachen en samen lachen verbindt mensen. Ook wij drinken koffie