alert logo Created with Sketch.

Nieuws

Veiligheidstraject Suntronics
home Nieuws Veiligheidstraject bij Suntronics

Veiligheidstraject bij Suntronics

In deze casus lichten we toe hoe Suntronics Alert! inschakelde om van start te gaan met het creëren van een veiligheidscultuur.

De vraag van de klant

Hoe kunnen we veiligheid verbeteren? Hoe kunnen we onze mensen autonomer motiveren tot veiligheidsgedrag.
Er werden al meerdere zaken uitgeprobeerd, maar het is niet evident om het te laten doorleven.

Het ontwikkelde traject

Het traject dat ontwikkeld werd om aan deze doelstelling bij te dragen was vooral toegespitst op het in kaart brengen van de noden en behoeften... bij de werknemers zelf.
Er werd eerst aandacht besteed aan de reden "waarom" men energie moest steken in dit veiligheidstraject. De bedoeling van de organisatie werd hierbij heel duidelijk gecommuniceerd.
Via een sensibiliseringsworkshop toonden we ALLE medewerkers (ook leidinggevenden) wat eenieders rechten en plichten zijn binnen het preventiebeleid. Eenmaal dit in kaart werd gebracht gingen we met deze taken en opdrachten in de slag. Via workshops met de werknemers en leidinggevenden keken we waar huidige kansen en obstakels lagen in de samenwerking.

Het resultaat

Door naar elkaar te luisteren werd duidelijk waar er (beter) kon op ingezet worden. Het resultaat, een actieplan werd in een vervolgsessie geconcretiseerd waardoor alle inhoud integraal kon opgenomen worden in de preventieplannen van Suntronics.