alert logo Created with Sketch.

Nieuws

Vergadering Alert
home Nieuws Interpersonal Skills bij Cormafisk

Interpersonal Skills bij Cormafisk

Binnen deze case lichten we toe hoe we samen met Cormafisk aan de slag gingen met als inzet het onderling verbinden van de verschillende teams.

De vraag van de klant

Cormafisk klopte bij Alert aan om het bouwen van bruggen te ondersteunen. Binnen de organisatie zijn medewerkers vanuit hun historiek ingedeeld in verschillende teams die behoorlijk los van elkaar werkzaam zijn. Het verbinden van deze verschillende teams en dus het bouwen van bruggen tussen eilandjes, is het centrale thema van deze begeleiding.

Het ontwikkelde traject

Om het traject mee vorm te geven, sloegen we de handen in elkaar met een kerngroep van medewerkers. Elk team was binnen deze kerngroep vertegenwoordigd. De grote lijnen van het traject, waarbij communicatie en interactie een centrale plaats, werden samen uitgezet en steeds vanuit deze afstemming aan de zaakvoerders voorgelegd. Ook inhoudelijk werd deze groep als sparringpartner gebruikt, om er op die manier voor te zorgen dat alle acties toegespitst waren op de werking en context van Cormafisk. Via opleidings – en begeleidingssessies werd er team overstijgend aan de slag gegaan. De ‘teamkr8 box’ bleef ter plaatse aanwezig en vormde de (visuele) rode draad voor tussentijdse opdrachten en uitdagingen. Om het gesprek tussen de medewerkers en de bestuurders te faciliteren werd aanvullend op de team overstijgende acties ook overleg binnen de teams gefaciliteerd.

Resultaat

Het resultaat van dit traject situeert zich zowel op het niveau van de medewerker, als op team – en organisatieniveau. Een concreet voorbeeld op elk van deze niveaus, kan het resultaat concreet maken:

  • Voor een medewerker was het integreren in het team een fase die onzekerheid met zich meebracht. Haar persoonlijkheid was anders dan die van de andere teamleden. Een collega uit aan ander team kon er mee voor zorgen dat deze periode ondersteund werd, op een manier die beter aansluit.
  • Het team kon de pijnpunten destilleren en vertalen naar een actieplan om deze weg te werken. Een aantal competenties werden bijgeschaafd teneinde dit actieplan in de realiteit om te kunnen zetten.
  • Het bestuur gaat structureel aan de slag met de input van de medewerkers, zodat de organisatiestructuur beter aansluit bij de noden die medewerkers nu ervaren op vlak van samenwerking.