alert logo Created with Sketch.

Nieuws

Logo Wood You
home Nieuws Interactie en communicatie bij Wood You

Interactie en communicatie bij Wood You

Binnen deze case lichten we toe hoe we samen met Wood You aan de slag gingen en gaan (dit traject is nog lopende) om de interactie en communicatie te bevorderen. We vertrekken hierbij vanuit twee perspectieven, namelijk de collega’s alsook de klanten.

De vraag van de klant

Jo, de zaakgever van Wood You stelde ons de vraag om samen met de verkopers de communicatie en interactie onder de loep te nemen. Hoe verloopt de communicatie onderling tussen de collega’s en met de klanten? Zicht krijgen op de eigen stijl van communiceren kan met zich meebrengen dat we op een flexibele manier andere communicatie- en interactiestijlen kunnen benutten.

De voorkeursstijl is de interactiestijl binnen de roos van leary die we het meest, of het meest natuurlijk, vertonen. Een beetje ons vaste patroon. Meestal hebben we allemaal wel een paar voorkeursstijlen hoor!

Het ontwikkelde traject

Voor dit traject kwamen we reeds verschillende malen samen met alle verkopers van het bedrijf. Tijdens de eerste sessie van dit traject werd het thema ‘communicatie’ onder de loep genomen. Dit bredere thema werd verdiept en ingezoomd op de ‘Roos van Leary’. Via dit model zagen de verkopers mee in dat we het gedrag van anderen kunnen leren lezen én leren beïnvloeden. Een belangrijke vaststelling hierbij is dat het gedrag van de ander kan gestuurd worden door ons eigen gedrag aan te passen.

Momenteel zijn we bezig met de extra vertaalslag naar casussen, rollen spelen en oefenen.

Uit vorige sessies bleek dat elke verkoper een eigen uitdaging heeft, wat logisch is aangezien ieder van ons wel een andere voorkeursstijl of een andere combinatie van voorkeurstijlen kan hebben. We gaan samen met de verkopers op zoek naar een authentieke manier, naar een passende manier voor hen om het gewenste gedrag te kunnen stellen. Op die manier bouwen we mee aan de missie van Wood You, waarbij vertrouwenspartner, vriend, oplossing, menselijke uitstraling, … voorop staan.

Resultaat

Work in progress. Dit traject is nog niet afgerond, daarnaast is het geen afgebakend traject. Het is belangrijk dat er blijvende aandacht geschonken wordt aan de communicatie en interactie zowel onderling tussen de verkopers als met de klanten.

  • We blijven aan de slag met opleidings- en begeleidingsacties, waarbij we de vertaalslag maken om ondersteuning te bieden op het werkveld
  • Door deze acties willen we onszelf in de toekomst overbodig maken, het is de bedoeling dat de verkopers zelf aan de slag kunnen

Dit traject wordt verder vervolgd.