alert logo Created with Sketch.

Nieuws

WN
home Nieuws Gezondheidstraject Willy Naessens

Gezondheidstraject Willy Naessens

Binnen deze case lichten we toe hoe we bouwden aan mentaal vermogen binnen Willy Naessens Infra.

De vraag van de klant

Het was het hoofd van de Preventiedienst die interesse toonde in ons programma rond "bouwen aan mentaal vermogen". Willy Naessens Infra is een bedrijf dat heel hard inzet op preventie en welzijn van de medewerkers. In een risicovolle sector als de bouwsector, is het uiteraard dermate belangrijk om heel veel te investeren in arbeidsveiligheid. Door mee in te stappen in het project van Alert! was het de bedoeling om ook aandacht te hebben voor een welzijnsdomein waar wel wat taboe rond bestaat. Belangrijk was dat het afgelegde traject tot alle niveaus van het bedrijf zou gericht zijn en ook zou kunnen geïntegreerd worden in de preventieplannen van de organisatie.

Het ontwikkelde traject

Het traject dat werd uitgestippeld bestond uit verschillende acties. Binnen deze acties werd het evenwicht bewaakt in verschillende strategieën: sensibilisering, kennisopbouw, bedrijfsbeleid en ook zorg en begeleiding. De meeste aandacht ging naar het mentale welzijn van de arbeiders, maar ook werd een aanbod voorzien voor arbeiders en zelfs voor het management.
Voor de arbeiders werd een half dagdeel voorzien voor het taboedoorbrekende huis van mentaal vermogen, daarnaast werden ook meerdere energiesessies ontwikkeld (korte en krachtige opleiding aan het begin van de werkdag): omgaan met anderen, omgaan met stress en energie gevende voeding. Voor de bedienden werd een opleidingssessie rond stress de baas voorzien. Het management ging aan de slag met de opleiding rond het herkennen van overspanning en burn-out. De rode draad doorheen het project was de actie 'op naar een mentaal gezondheidsbeleid' Door werkgroepen samen te brengen van jonge arbeiders, anciens, werfleiders, bedienden en managers werd een participatieve risicoanalyse uitgevoerd rond psychosociale aspecten. Tijdens het traject werd dit verder opgevolgd en in een actieplan gegoten.

Resultaat

Het bedrijf stelde een grote mate van vertrouwen in ons welzijnsprogramma en ook in de manier waarop we het aan zouden pakken. Van bij het begin was de insteek duidelijk: de acties, en het verhaal er rond moet tot een verbetering leiden binnen het groter geheel (het preventiebeleid). Alert! kreeg heel veel inspraak en mocht ideeën aanhalen, maar vanuit Willy Naessens Infra werden telkens ook duidelijke verwachtingen medegedeeld en sterk rekening gehouden met de bedrijfscultuur. Een insteek die perfect past bij de visie op ons welzijnsprogramma.
We merken, na het afsluiten van dit traject, dat dit verhaal van “bouwen aan mentaal vermogen” niet zal stoppen bij dit bedrijf. De CEO gaf reeds groen licht om dit te blijven uitvoeren. Daarnaast zal het verhaal zelf meegenomen worden naar de volledige groep. Er is een sterk geloof in het project vanuit deze klant.