alert logo Created with Sketch.

Nieuws

Fotoshoot hannibal midres 11
home Nieuws Een gezondheidsbeleid, wat zegt jou dat?

Een gezondheidsbeleid, wat zegt jou dat?

Gezondheid en veiligheid, 2 van onze 3 sterke pijlers binnen Alert!. 2 van de 3 pijlers die zorgen voor meer welzijn op het werk, vandaar dat wij spreken over een welzijnsbeleid in plaats van een gezondheidsbeleid of een veiligheidsbeleid.

Heel wat studies geven aan dat wie zich fysiek en mentaal goed voelt, beter presteert, zich meer verbonden voelt met de organisatie, een aangenamere teamsfeer ervaart en van plan is langer te blijven werken bij dezelfde organisatie. Of corona daar nu een boost aan gaf of niet, 1 ding is zeker: meer en meer organisaties dragen welzijn hoog in het vaandel! TOP, wij ook. Welzijn is een gedeelde verantwoordelijkheid van zowel de medewerker zelf als de organisatie. Organisaties blijken het niet altijd even gemakkelijk te hebben om welzijn duurzaam te integreren binnen de organisatie. Een effectief en duurzaam welzijnsbeleid uittekenen en implementeren is idealiter een proces dat stapsgewijs verloopt. Elke stap is opportuun in functie van het creƫren van voldoende draagvlak, in functie van een match met de bedrijfscultuur en in functie van duurzaamheid.

VERRASSENDE CIJFERS

 • 67% van de werkgevers vindt het welzijn van de medewerkers heel belangrijk, wat een verdubbeling is overheen de laatste paar jaar. (Europees Agentschap voor Veiligheid en Gezondheid op het Werk)
 • 66% van de medewerkers gaat gebukt onder een te grote werkdruk en lange werkdagen. (Europees Agentschap voor Veiligheid en Gezondheid op het Werk)
 • Uitval door psychische stoornissen, waaronder depressie en burn-out, nam op vijf jaar tijd toe met 32%
 • Sinds 2018 steeg het aantal langdurig zieken met 10% op jaarbasis

HET BEGIN VAN EEN WELZIJNSBELEID

Enkele must-haves:

 1. De wat en waarom van je welzijnsbeleid
  1. Sluit de waarom van je welzijnsbeleid aan op de visie en missie van de organisatie
 2. In functie van draagvlak: is een werkgroep haalbaar die om de x weken/maanden samenkomt?
  1. Definieer de rol en het mandaat van de werkgroep
 3. Breng de beginsituatie in kaart
  1. Maak een analyse van de huidige strategieƫn en doelgroepen
  2. Welke hiaten merk je op?
  3. Waar wil je naartoe?
 4. Welzijn, gezondheid en gedragsverandering
  1. Meten is weten: hoe gemotiveerd zijn medewerkers, teams?
 5. Jaaractieplan
  1. Uittekenen en implementeren van welzijnsverhogende acties, op basis van de noden van de medewerkers
  2. Stel de juiste prioriteiten!
  3. Denk je ook na over quick-wins?
 6. Evalueren is evolueren
  1. Leer uit elke actie

Hoe van start gaan met zo'n welzijnsbeleid? Wij kunnen jullie alvast op weg helpen.

Contact: ann-sophie@alert-opleidingen.be