alert logo Created with Sketch.

Nieuws

Cwgc
home Nieuws Ergonomie: geslaagd project bij CWGC

Ergonomie: geslaagd project bij CWGC

Van een leuke klant en project gesproken!

De vraag kwam vanuit Confederatie Bouw West-Vlaanderen – een opleiding hef- en tiltechnieken waarbij zo praktisch mogelijk te werk wordt gegaan en specifiek gericht op de specifieke taken die ze doen bij CWGC. De Commonwealth War Graves Commission. Meer over CWGC: https://www.cwgc.org/

Alert! was onmiddellijk enthousiast! We houden dan ook wel van een uitdaging binnen deze unieke werkcontext! Een sessie ergonomie, ter plaatse, volledig op maat van de klant om zo maximaal in te spelen op de noden van de klant, dit is de kern. Daar tekenen wij graag voor in, voor ons en de organisatie die we begeleiden een stap richting nog meer welzijn op de werkvloer.

HET VERLOOP

We ontvingen een eerste schets van de taken bij CWGC: zerken plaatsen, graveerwerk, deksteen installeren, pavement steen installeren/ uitbreken, schijfwerk uitvoeren aan muren, voertuigen laden, … Dit vroeg om extra duiding. Een eerste digitale meeting bracht snel meer duidelijkheid in het werk en de verwachtingen van de sessie. Het was tijd voor een duurzame sessie, zowel voor de organisatoren, als de werknemers die er dan ook om vroegen. De vele schouder –, knie- en heupproblematieken versterkten deze vraag. De 2de meeting was een bedrijfsbezoek of in de termen van CWGC een veldvergadering. Onze collega Lore ging langs in Ieper in de hoofdvestiging. Daar leidde Lander Soens (supervisor) haar rond in het atelier, de koer, en vooral op de begraafplaats op wandelafstand (Ypres Reservoir). Alle zware handelingen, taken, bewegingen werden daar aangereikt. Alsook de verschillende de hulpmiddelen die ter beschikking zijn of die ter beschikking gesteld kunnen worden. Beeldmateriaal werd gemaakt om vervolgens te gebruiken in de 3,5 uur durende opleiding op maat voor de medewerkers.

Na opmaak van de sessie werden, in overleg met Lander, nog enkele puntjes op de i geplaatst vooraleer de 4 sessies doorgingen voor het personeel die de onderhoudswerken uitvoert op de verschillende graven van CWGC. Dankzij de samenwerking met Lander verliep de uitwerking heel vlot. Dit kon Lore ook beamen na de praktijksessies. 4 verschillende groepen die het grote belang inzagen van (in grote mate) ergonomisch te werk gaan tijdens de (zware) onderhoudswerken.

Feedback van CWGC (Lander):

Zeer leuke samenwerking! De training werd goed voorbereid en daarom kon er een training op maat van ons werk aangeboden worden. Het was de eerste keer dat de mannen een ergonomische training kregen waar ze iets van opgestoken hebben. Een opleiding aan de hand van een quiz is ook een leuke educatieve manier om iets over te brengen. De posters na de training werden ook erg gesmaakt.

DE OPLEIDING

Onze methodiek 'de slimste tiller bij CWGC' zorgde ervoor dat het schoolse karakter van het fenomeen 'het volgen van een opleiding...' al snel doorbroken werd bij het personeel. Vol enthousiasme en gedrevenheid streden de verschillende groepen tegen elkaar om als slimste tiller te eindigen. Was er sprake van theorie en bewustmaking tijdens de sessie? Jazeker! Door de aanpak van de sessie is het de cursist die de theorie aangeeft. Dit verhoogt voor zowel zichzelf als voor de collega's het leereffect. Het grootste deel van de sessie werd gespendeerd aan de praktijk. Zware gewichten tillen (zoals zandzakken) en lichte gewichten werden getild. Het grootste leereffect ging naar hun taken (zoals hierboven vermeld). Iedere groep kreeg de tijd om meerdere taken voor te bereiden. Deze voerden ze uiteindelijk daadwerkelijk uit op de koer en op de begraafplaats. Alles van materiaal moest in- en uitgeladen werden. Hierbij werden tips & tricks aan elkaar gegeven. Bepaalde hulpmiddelen werden ook aangereikt. Onze docent zorgde ervoor dat alles in goede banen werd geleid en triggerde regelmatig met de geziene theorie. Op die manier versmolten de theorie en de praktijk laagdrempelig in elkaar.

We sloten de sessie af met de vraag: noteer zoveel mogelijk aandachtspunten vanuit zowel de werkgever als vanuit de werknemer. Deze vraag zorgde voor heel veel verschillende input vanuit de verschillende sessies. De input en output werd achteraf meegegeven aan de klant, dit om nog meer welzijn te bekomen op vlak van ergonomie bij hen!

Om de sessie effectief duurzaam te maken, om iedereen te blijven triggeren bezorgden we nog een naslagwerk op maat met als oogpunt om die te verspreiden op verschillende plaatsen (verzamelpunt hangaar, vrachtwagen, …) binnen de organisatie. Ook deze werden gesmaakt!

Een sessie ergonomie met een grote positieve impact op zowel onze docent als de klant CWGC. De manier van werken waar wij écht van houden bij Alert!

Benieuwd naar de klant CWGC: https://www.cwgc.org/

Benieuwd naar onze manier van werken: https://alert-opleidingen.be/