alert logo Created with Sketch.

Nieuws

Animatie teamwork
home Nieuws Een nieuw traject goedgekeurd binnen onze interpersonal skills!

Een nieuw traject goedgekeurd binnen onze interpersonal skills!

Dat kinderbegeleiders een belangrijk onderdeel vormen bij het opvoeden, daar zijn we van overtuigd. En dat kinderbegeleiders niet alleen met ouders samenwerken, maar ook met elkaar samen aan de slag zijn, dat weten we ook. Het maakt ons dan ook blij ons steentje te kunnen bijdragen aan het versterken van deze samenwerkingen.

Met de steun van VVSG – Steunpunt Kinderopvang kunnen we werk maken van enkele zaken.
Door deze steun kunnen we enerzijds verschillende kinderopvangorganisaties begeleiden, we gaan hierbij kunnen inzetten op het verbinden van medewerkers binnen de gezinsopvang.
We gaan met andere woorden werk maken van teamveerkracht binnen een sector die ons nauw aan het hart ligt.
We zijn ervan overtuigd dat 1 + 1 meer is dan 2. De teamveerkracht is meer dan de som van veerkracht van de individuele medewerkers. Investeren in een veerkrachtig team zorgt voor beter omgaan met verschillen, uitdagingen en veranderingen

We vertrekken binnen deze trajecten vanuit een aantal basisprincipes:

  • Medewerkers zijn experten.
  • Wat we samen doen, doen we beter.
  • We (kunnen veel) leren van elkaar.
  • Al doende leert men.
  • Elk team is anders.

Deze basisprincipes vertalen we in de begeleiding naar het verhaal van ‘oneindig samenspel(en)’. Want spelen zorgt voor samenspel, samenspel zorgt voor samenwerking. We werken laagdrempelig en zetten ‘leuk’ in functie van ‘nuttig’. We vertrekken van een duurzaam verhaal. Een verhaal van oneindig bouwen en puzzelen aan het veerkrachtig teamverhaal.

We gaan binnenkort van start. Met veel enthousiasme, want het project is voor ons een heel mooie manier om meer te doen, dan gewoon ‘bedankt’ zeggen.

Volg dit traject via onze kanalen of neem contact met ons op indien u hier meer info over wenst.