Wat voorafging
Vanuit de interne preventiedienst werd een evaluatie opgemaakt over hoe preventie op vandaag leeft binnen de organisatie. De vaststelling was dat er de laatste jaren hard gewerkt is geweest aan het bewustzijn op de werkvloer. Dit bij alle actoren van de firma.

Om veiligheid verder te blijven matchen met de ambities van de organisatie kon men niet anders dan stilstaan bij de groei van het bedrijf. Deze groei zorgt namelijk voor nieuwe uitdagingen: meer werven, meer werknemers, nieuwe leidinggevenden, internationalisering… Het dynamische karakter van de organisatie, en dus ook van de preventie-uitdagingen, deden de IDPBW en het management beslissen om een traject aan te gaan.

Hoe men het aanpakt
Door iedereen mee te nemen in het verhaal. Of het nu gaat om het management, leidinggevenden of werknemers: veiligheid is een uitdaging die als organisatie moet aangepakt worden. Een boodschap die ze bij Willy Naessens Industriebouw maar al te goed begrijpen. Naast opleidingsacties bestemd voor het management, ploegbazen en arbeiders werd op Alert! beroep gedaan om sessies op maat te organiseren voor werf-en projectleiders. De voorbereiding van deze sessies gebeurde met de nodige zorg.

Via voorafgaande gesprekken met de preventiedienst werd de beginsituatie in kaart gebracht. Er werd een beeld gevormd van hoe bepaalde competenties al dan niet aanwezig zijn bij de leidinggevenden. Hierdoor werd besloten om in drie groepen aan de slag te gaan: de nieuwe leidinggevenden, de geroteerde en de anciens. De doelstellingen werden op maat van iedere groep geformuleerd waardoor ook drie verschillende sessies ontstonden.

De aanpak van Alert!
Voor de nieuwe leidinggevenden focusten we op het niveau van ‘weten’ en ‘inzien’. Gebaseerd op de beginsituatie bleek dat deze groep nog geen duidelijke kennis had over de wettelijke preventietaken die bij hun leidinggevende functie horen. Door veel interactie te scheppen tijdens de workshop werd hier een duidelijk beeld van gevormd door de groep. De aanwezigheid en inbreng van de preventiedienst in deze sessies zorgde ervoor dat het ook duidelijk werd hoe het interne veiligheidssysteem een antwoord biedt op de taken van deze leidinggevenden.

Bij de workshops voor de geroteerde leidinggevenden schakelden we over naar ‘inzien’ en ‘toepassen’. De sessie had als opdracht om deze groep te laten nadenken over hoe ze voor een meerwaarde konden zorgen binnen de veiligheidscultuur van de firma. Het mag niet zomaar de wettelijke vereisten vervullen, het moet meer zijn dan dat.
Door samen een oefening uit te werken (gebaseerd op een arbeidsongevallenonderzoek) kon de groep aangeven hoe ze via hun werfinspecties, TRA’s en bovenal goeie communicatie voor minder ongevallen en meer gedragenheid kunnen zorgen.

Bij de vorige groepen werd via een bevraging duidelijk wat de grootste uitdagingen of moeilijkheden zijn voor een nieuwe leidinggevende. Op wat botst men als je aan de slag moet als werfleider?
Met deze waardevolle input werd in de derde sessie gewerkt aan een coachingstraject. Het is namelijk zo dat de anciens een coachende rol opnemen voor nieuwe leidinggevenden en dus van groot belang zijn in de groei van leidinggevenden.

Het resultaat
Door de inspanningen van de preventiedienst en het management is men er in geslaagd om enerzijds duidelijk de noden in kaart te brengen van een net opgestarte leidinggevende bij Willy Naessens industriebouw. Anderzijds word de lus gesloten door met anciens en preventiedienst een coachingstraject te implementeren binnen de dagdagelijkse werking.

Alert! deed, met het opmaken van een rapportagerapport, zijn duid in het zakje op vlak van resultaatborging. Via dit rapport hebben we onze expertise op vlak van leren ingezet en konden we aangeven hoe men bij de organisatie intern aan de slag kan om het leereffect van de sessies verder te optimaliseren.