alert logo Created with Sketch.

Nieuws

Afbeelding huis mentaal vermogen Alert!
home Nieuws Bouwen aan mentaal vermogen

Bouwen aan mentaal vermogen

In “Bouwen aan mentaal vermogen”, een pilootproject goedgekeurd door Maggie De Block, werd een integraal traject op maat van bedrijven in de bouwsector ontwikkeld en aangeboden. Met dit integraal traject wordt gewerkt aan een cultuurshift, waarbij het mentaal welzijn van medewerkers onderdeel wordt van de bestaande veiligheidscultuur. Intussen werd ons project ‘Bouwen aan mentaal vermogen’ succesvol afgerond in een aantal pilootbedrijven, als ook succesvol geëvalueerd door ons en door de overheid. Daarom geven we graag onze resultaten mee van ons project. Ondertussen zijn er nog steeds andere acties die verder uitgerold worden.

Binnen de bouwsector stijgt het percentage aan medewerkers dat met werkstress geconfronteerd wordt, als ook het percentage aan acuut problematische situaties. Een ‘harde’ sector, versus een ‘zacht’ thema… Samen met Constructiv Oost-Vlaanderen hebben wij onze expertise gebundeld en hebben we reeds een mooie samenwerking achter de rug, als ook nog voor de boeg.

De cultuurshift houdt in dat het mentaal welzijn van elk soort medewerker opgenomen is binnen het preventiebeleid van bouwondernemingen. We streven ernaar dat zowel zaakvoerders als ook medewerkers bewust kunnen omgaan met hun mentale welzijn en dat het mentaal welzijn in de bouwsector in een open sfeer kan besproken worden.

Het ultieme streefdoel is om ervoor te zorgen dat ook medewerkers met arbeidsgerelateerde mentale aandoeningen (langer) aan de slag (kunnen) blijven in deze harde sector. Het project richt zich zowel op primaire preventie, secundaire preventie als tertiaire preventie. Zowel werkgevers (binnen de bouwsector), individuen (teams als bedrijven), arbeiders, bedienden en zelfstandigen (waarbij een sterke focus op arbeiders).

Hierbij sommen we ook graag enkele succesfactoren op. Bij ieder bedrijf werd op intakegesprek gegaan, waarbij verschillende personen uit het bedrijf uitgenodigd werden. Het draagvlak wordt vergroot en vanuit verschillende perspectieven wordt naar de mogelijke doelen en acties gekeken. We beschikken over een catalogus waarin een mogelijk gamma van acties staat, waaruit een bedrijf kan kiezen om zo op maat te werk te gaan. De catalogus geeft dan ook een richting, op maat werken is essentieel.

In verschillende bedrijven werd geopteerd om het traject ‘Bouwen aan mentaal vermogen’ te laten lopen in één afdeling van het bedrijf. Dit verlaagt duidelijk de drempel. Het integreren van dit thema binnen de reeds vooropgestelde veiligheidsdagen zorgt ervoor dat het thema vlotter wordt opgenomen. U vraagt, wij draaien… Niet per sé, maar we draaien wel waar en wanneer u wil… De plaats, het tijdstip, de duurtijd van de acties werden afgestemd op de doelgroep waarop ze gericht was. Er werd aan de slag gegaan in loodsen, op werven, aan de livingtafel,… .

Alle bedrijven binnen de testtrajecten haalden aan dat ‘kort en krachtig’ van belang is binnen de bouwsector, dit werd als positief ervaren. Kort en krachtig blijft natuurlijk kort… Om effectief tot een gedragsverandering te komen is een energiesessie te beperkt. Er dient dan ook bekeken te worden hoe kort en krachtig, maar toch ook integraal kan gewerkt worden.

Ondanks het ‘aanvoelen’ van een taboe rond dit thema, merken we een grote openheid bij de doelgroep die we voor ogen hadden. Ook de arbeiders werkten mee, dachten mee, keken kritisch. Lachten ook wel eens… Want een ‘zwaar’ thema moet niet steeds ‘zwaar’ gebracht worden. De stijl van Alert! werd gewaardeerd door de deelnemers en speelde een faciliterende rol. Het programma ‘Bouwen aan mentaal vermogen’ is overdraagbaar. Mits een aantal aanpassingen en afstemmingen kan deze aanpak getransfereerd worden naar andere sectoren, zoals bijvoorbeeld de voedingssector, de automobielsector, …

De website www.bouwenaanmentaalvermogen.be werd ontwikkeld en geeft nog veel informatie. Er liggen nog veel kansen op vlak van bereik met de website. Neem zeker eens een kijkje.