Een veiligheidsopleiding, moet ik daar als werkgever echt tijd in investeren? Mijn werknemers weten toch ook wel hoe ze veilig moeten werken..

Laten we eens dieper ingaan op de toch belangrijke vraagstelling.

Allereerst is de opleiding basis veiligheid sinds 15 april 2023 wettelijk verplicht geworden voor iedereen die geen 5 jaar, aaneensluitende, anciënniteit in de bouw of geen geldig VCA attest kan voorleggen.

Los daarvan willen we jullie graag volgende steunpillaren aanbieden waarom een veiligheidsopleiding zo noodzakelijk is

1️⃣ Risicobeheer: Een veiligheidsopleiding helpt werknemers risico's te herkennen en te beheren. Dit leidt tot minder ongevallen en incidenten, wat op zijn beurt de bedrijfscontinuïteit bevordert.

2️⃣ Productiviteit: Een goed opgeleide medewerker is efficiënter. Ze begrijpen de veiligheidsprotocollen en -procedures, wat de workflow verbetert zonder compromissen te sluiten wat betreft veiligheid.

3️⃣ Norm: Het naleven van wettelijke voorschriften is cruciaal voor bedrijven. Een veiligheidsopleiding zorgt ervoor dat uw organisatie voldoet aan de vereiste normen en regelgeving.

4️⃣ Reputatie: Bedrijven die investeren in de veiligheid van hun medewerkers worden vaak gezien als betrouwbaarder en ethischer. Dit kan leiden tot een positievere reputatie en betere zakelijke kansen.

5️⃣ Kostenbesparing: Incidenten op de werkplek kunnen leiden tot aanzienlijke kosten, zoals medische behandelingen en juridische geschillen. Een veiligheidsopleiding kan deze kosten aanzienlijk verminderen.

6️⃣ Persoonlijke Groei: Voor individuen kan een veiligheidsopleiding nieuwe vaardigheden en kennis bieden, wat hun carrièremogelijkheden kan vergroten.

Laten we ons blijven inzetten voor een veiligere werkomgeving, waarin medewerkers hun vaardigheden kunnen ontwikkelen en bedrijven kunnen gedijen.


Investeren in veiligheid is investeren in succes!

Wacht niet langer, laat ons u ondersteunen om van uw werkplaats een veilige plaats te maken. Inschrijven voor deze opleiding kan via deze pagina.