Een mooie illustratie hiervan is het verhaal dat we samen met ALUZON schreven...

Aluzon evolueerde van een klein familiebedrijf naar een middelgrote kmo. Het Limburgse bedrijf staat voor Belgisch topontwerp en – productie van aluminium schrijnwerk.

Een snelle groei, dat betekent ook veranderingen, en elke verandering brengt onzekerheid en weerstand met zich mee. Maar – zo leerden we al snel – weerstand is ook een vorm van betrokkenheid!

Met een vernieuwd managementteam en dito organogram koos Aluzon voluit voor duurzame groei. Elke afdeling kreeg een eigen teamleader, waarvan verwacht werd dat die persoon het nodige eigenaarschap en verantwoordelijkheid opnam. Heel wat ervaring en expertise samen.

Al gauw kwam het inzicht dat de teamleaders dé belangrijke schakelfiguren zijn om hun team doorheen verandering te loodsen en dat er vaak heel wat tegelijk op hen afkomt. Want hoe verenig je aandacht voor klantenwensen en resultaten nu met het stimuleren van werkbaar werk, het opleiden en motiveren van je mensen en een efficiënte arbeidsorganisatie?

We besloten gezamenlijk om de teamleaders actief te betrekken in dit proces en de tijd te nemen om tijdens een leiderschapstraject stappen vooruit te zetten, dat uiteindelijk van mei 2022 tot maart 2023 duurde.

En toegegeven, het parcours was bij momenten hobbelig: een miscommunicatie hier en daar, wijzigingen in de teamdynamiek, ontmoediging en ruimte creëren tijdens periodes van werkdruk. Confronterende en emotionele momenten ook, maar dat is allemaal ok, want leiderschap begint nu eenmaal bij jezelf...

Wat leerden de teamleaders tijdens dit traject?

  • Wat is onze rol als leidinggevende, naast het feit dat we absolute experts in ons vak zijn?
  • Hoe kunnen we ons best positioneren in onze interactie met anderen?
  • Wat zijn de beginselen en stoorzenders in communicatie?
  • Hoe geven en ontvangen we feedback op een constructieve manier?
  • Welke soorten motivatie zijn er en wat beïnvloedt een kwaliteitsvolle motivatie?

De insteek was overwegend praktijkgericht, met ruimte voor eigen voorbeelden en reflectie. Want stilstaan bij talenten en groeipunten en vooral leren van elkaar werkt het best in iemands leerproces!

Iedere teamleader groeide, op zijn eigen tempo. Het besef groeide dat ze onderling ook een belangrijk team vormen, dat een stem heeft en impact kan uitoefenen. Dat mee mag denken met het management en zelf initiatief mag nemen.

Competenties kan je namelijk aanscherpen, altijd, en je kan mensen zaken aanreiken op het vlak van “kennen” en “kunnen”, maar dan rest nog het “willen”, “mogen” en “kunnen”. Mandaat, duidelijkheid en waardering zijn hierbij niet te onderschatten factoren!

Wat concludeerden de teamleaders zelf?

"We staan bewust meer stil bij onze stijl van leidinggeven en manier van communiceren naargelang de gesprekspartner”

“De verbondenheid en het teamgevoel tussen de teamleaders onderling zijn gegroeid, er is meer begrip voor elkaar”

"We voelen ons meer betrokken door het management tijdens ons dagelijks functioneren en dat is een positieve evolutie”

En Aluzon bouwt letterlijk verder aan hun mooie verhaal. We wensen ze veel succes in de toekomst!