alert logo Created with Sketch.

opleidingen

Animatie veiligheid op de werkvloer
home Opleidingen Veiligheidscoördinator niveau B
bedrijfsopleiding aanvragen

Soort opleiding

Fysieke opleiding

Docent

Sam + externe partners

Duur

13 dagen

Tussenkomst

KMO-portefeuille

Diverse sectorfondsen

Gesloten aanbod

Volgens offerte

Veiligheidscoördinator niveau B

De persoon die de functie van Veiligheidscoördinator uitoefent, moet conform het KB betreffende Tijdelijke of Mobiele Bouwplaatsen beschikken over een diploma niveau A of niveau B. Een diploma niveau A is vereist voor grote bouwprojecten (> 3,2 miljoen euro). Voor kleinere bouwprojecten volstaat het diploma niveau B.

In deze opleiding

 • Sessie 1: de missie van de veiligheidscoördinator
 • Sessie 2: algemene preventieprincipes en risicoanalyse
 • Sessie 3: coördinatie ontwerp en de coördinatie-instrumenten
 • Sessie 4: Artikel 30: waarom, wat en hoe?
 • Sessie 5: coördinatie-verwezenlijking en de coördinatie-instrumenten
 • Sessie 6: het perfecte veiligheidsverslag
 • Sessie 7: asbestherkenning en -verwijdering
 • Sessie 8: werken met valgevaar, valharnas als PBM
 • Sessie 9: VCA for dummies
 • Sessie 10: de actoren van het welzijnsbeleid
 • Sessie 11: ergonomie in de bouw
 • Sessie 12: psychosociale belasting op de werf
 • Sessie 13: brand en explosies: noodprocedures
 • Sessie 14: werfinrichting, signalisatie en circulatie op de werf
 • Sessie 15: beroepsziekten en chemische agentia
 • Sessie 16: Hef- en hijswerktuigen - arbeidsmiddelen
 • Sessie 17: elektrische veiligheid
 • Sessie 18: tunnelwerken en werken in besloten ruimtes
 • Sessie 19: werken door nutsmaatschappijen
 • Sessie 20: Wetgeving in detail, Q&A VC
 • Theoretisch examen
 • Praktische examens

Aanpak

 • Praktijkgericht
 • Interactief
 • Aandacht voor efficiënte transfer naar de realiteit

Doel

 • De cursist beheerst de inhoud van het opleidingsprogramma.
 • De cursist kent de wetgeving en kan deze toepassen.
 • De cursist kan de theorie omzetten in de praktijk op een efficiënte manier.
 • De cursist wordt een veiligheidscoördinator met aandacht voor verschillende welzijnsdomeinen.
 • De cursist begrijpt zijn positie als coördinator en vult deze zo positief mogelijk in.

Bedrijfsopleiding aanvragen

In onze privacyverklaring informeren we u over de gegevens die wij verzamelen wanneer u onze website bezoekt en waarvoor we die gebruiken