Veiligheidscoaching

Veiligheidscoaching

Werk maken van vaardigheden die in veilig gedrag resulteren en uiteindelijk leiden tot een ingebedde veiligheidscultuur. Daar helpt Alert! graag aan mee via hun preventieadvies.
We helpen u bij het uitvoeren van risicoanalyses tot het uitwerken van een concrete toolbox, alles op maat van uw bedrijf of organisatie.

start

01intake

Tijdens een intake wordt de vraag beluisterd en uitgediept. Wat is de doelstelling en waarom, waar wil men binnen x aantal tijd staan, op wie wil men zich richten, …
Naast het in kaart brengen van de behoeftes en de noden wordt ook stilgestaan bij de eigenheden van het bedrijf/de organisatie.

02voorstel

In navolging van het intakegesprek wordt een traject op maat voorgesteld. In dit voorstel worden doelstellingen geconcretiseerd en voorzien van een tijdsschema. Daarnaast wordt een beeld geschetst van de "partners in crime": die personen binnen het bedrijven die mee hun schouders onder het traject kunnen steken.

03acties

Binnen een traject kunnen diverse acties opgenomen worden. Deze staan verduidelijkt in het voorstel. Er worden zowel begeleidings - als opleidingsacties ingezet. Daarnaast wordt ook gedacht aan acties waarbij geen (externe) coaching nodig is, maar waarbij eigen medewerkers initiatief nemen om het traject warm, levendig en zelf in handen te houden.

04resultaat inbedden

Op het einde van het traject wordt teruggeblikt naar de vooropgestelde doelstellingen en wordt het traject geëvalueerd. Daarnaast wordt bewust stilgestaan bij de verdere implementatie van het thema, want elk einde is een nieuw begin …

Ook in uw bedrijf?

Contacteer ons