Teambuilders

De "team-builders" van Alert!

maken werk van uw teamkracht!

"De team-builders van Alert! zijn teamversterkende sessies waarbij de methodiek van teambuilding wordt ingezet om inzichten te krijgen in één (deelaspect) van onze drie pijlers: veiligheid - gezondheid - (inter)personal skills."

 

Teambuilding als middel

Wij zetten deze methodiek in om effectief aan teamkracht te bouwen. Samenwerking wordt gebruikt om inzichten te krijgen in bepaalde thema's die Alert! aanbiedt: denk hierbij aan feedback, omgaan met stress, aanspreken op (on)veilig gedrag...

 

Meerwaarde voor het bedrijf en medewerkers

Onze teamversterkende sessies brengen enerzijds mensen dichter bij elkaar, anderzijds zorgen we ook voor een surplus door een inhoudelijk thema uit onze pijlers (zoals feedback, omgaan met stress...) mee te nemen in de activiteiten. Een dubbele meerwaarde!

 

Teambuilding met een extra dimensie op maat 
Als bedrijf of organisatie kiezen jullie zelf welk thema onder de loep genomen wordt. Zo krijg je na de activiteiten inzicht in eigen gedrag, gedrag van de groep en weet men ook waar men nog als team kan in groeien. 

 

Evaluaties en rapportages op vlak van feedback, omgaan met stress...

Dit zijn concrete voorbeelden van zaken die kunnen opgenomen worden als extra meerwaarde. Onze begeleiders hebben grote kennis van groepsdynamica, gezondheidsbevordering, veiligheidsthema's... waardoor ze interessante inzichten zullen bieden. 

Extra:Teambuilding in de vorm van een veiligheidsdag?

Heel vaak wordt een teambuilding gecombineerd met een inhoudelijk thema. Bij Alert! kan je voor deze mix terecht. U kiest één of meerdere van onze "teambuilders" en linkt deze met een door u gewenst inhoudelijk thema. 
De inhoudelijke thema's gaan van eerste hulp, omgaan met PBM, leiding geven in veilig gedrag tot omgaan met stress, gezonde voeding, feedback geven, baas over je mailbox, vergadertechnieken...

Een ideaal recept voor uw eigen veiligheidsdag / teamdag. 

Contacteer ons