Teambuilders

De "team-builders" van Alert!

maken werk van uw teamkracht!

"De team-builders van Alert! zijn teamversterkende sessies waarbij de methodiek van teambuilding wordt ingezet om inzichten te krijgen in één (deelaspect) van onze drie pijlers: veiligheid - gezondheid - (inter)personal skills."


 

Meerwaarde voor het bedrijf en medewerkers

Onze teamversterkende sessies brengen enerzijds mensen dichter bij elkaar, anderzijds zorgen ze ook voor een surplus door een inhoudelijk thema uit onze pijlers (zoals feedback, omgaan met stress...) mee te nemen in deze teammomenten. Een dubbele meerwaarde dus!

 

Gelinkt aan een inhoudelijke component

Al onze teambuilders zijn gelinkt aan een inhoudelijk thema waar Alert! in gespecialiseerd is. Hierdoor kunnen we verder gaan dan pure teambuilding.
Thema's als feedback geven en krijgen, omgaan met stress, eerste hulp... komen aan bod binnen onze teambuilders. 

 

Teamversterkend en inzichtelijk

Door teambuilding als middel in te zetten, brengen we teams dichter bij elkaar. Door de koppeling met een inhoudelijk thema te maken, bieden we nog extra inzichten waarmee een team aan de slag kan. Dit zorgt dat een team kan verder bouwen na deze sessie. 

 

Evaluaties en rapportages over een inhoudelijk thema

Onze begeleiders hebben grote kennis van groepsdynamica, gezondheidsbevordering, veiligheidsthema's... waardoor ze interessante inzichten zullen bieden. Deze kunnen opgenomen in een rapportage over de het teammoment. 

 

Extra:Teambuilding in de vorm van een veiligheidsdag?

Heel vaak wordt een teambuilding gecombineerd met een inhoudelijk thema. Bij Alert! kan je voor deze mix terecht. U kiest één of meerdere van onze "teambuilders" en linkt deze met een door u gewenst inhoudelijk thema. 
De inhoudelijke thema's gaan van eerste hulp, omgaan met PBM, leiding geven in veilig gedrag tot omgaan met stress, gezonde voeding, feedback geven, baas over je mailbox, vergadertechnieken...

Een ideaal recept voor uw eigen veiligheidsdag / teamdag. 

Contacteer ons