Subsidies voor mentoropleiding

  • Voor alle bedrijven die stagiairs begeleiden is er een RSZ-korting voorzien:
    (https://www.vlaanderen.be/nl/werk/werk-zoeken/doelgroepvermindering-voor-mentoren)
     
  • specifiek voor de bouwsector volgt er een extra premie van 1000 euro(http://fvb.constructiv.be/nl/Voor-werkgevers/Administratieve%20documenten/De%20BouwIngroeiBaan.aspx)