Opleidingen

Werken met kleine blusmiddelen voor bedrijven en organisaties

Het is verplicht voor bedrijven en organisaties om enkele werknemers te voorzien van basiskennis en -competenties rond brandpreventie en brandbestrijding. Via deze praktijkgerichte opleiding zijn mensen effectief voorbereid om in een reële situatie een beginnende brand te blussen.

In deze opleiding

 • Het ontstaan van een brand
 • De gevolgen van een brand
 • De vuurdriehoek
 • De gevaren van rook
 • Het vlampunt en het zelfontbrandingspunt
 • De explosiegrenzen
 • Soorten blusmiddelen
 • Toepasbaarheid van de verschillende blusmiddelen
 • Een brand blussen met een schuimblusser
 • Een brand blussen met een CO2-blusser
 • Een brand blussen met een blusdeken
 • Het stoppen van een gasbrand

Aanpak

 • Onderbouwde en duidelijke theorie als basis
 • Ruime en uitdagende praktijk voor iedere cursist
 • Veiligheid wordt in alle omstandigheden gewaarborgd

Doel / De cursist

 • denkt mee over brandpreventie binnen de kinderopvang
 • kent de principes van de vuurdriehoek
 • kent en schat de gevaren van rook correct in
 • kan een blusaanval correct uitvoeren
 • heeft vertrouwen om te durven handelen

Wettelijk kader

 • KB van 28.03.2014
 • Brandverzekering


Terug

Docent

Brandweer
Preventieadviseurs niveau 2

Duur

4 uur

Tussenkomst

KMO-portefeuille
Diverse sectorfondsen

Prijs

Open aanbod:
€ 120,00 excl. 21% BTW


Gesloten aanbod:
Volgens offerte
Contacteer ons