Bedrijfshulpverlener basis (EHBO + BRAND)

PROGRAMMA

Het eerste luik van de opleiding bestaat uit het aanbrengen en inoefenen van eerste hulp bij ongevallen en aandoeningen.

 

Inhoud (wettelijk vastgelegd):

 • Basisprincipes en basistechnieken van EHBO
 • Ondersteunen van de vitale functies
 • Andere afwijkingen

 

Het tweede deel van de opleiding focust op interventievaardigheden bij brand.
Opnieuw wordt via een mix van theorie en veel praktijk gewerkt:

 

Inhoud:

 • Het begrijpen en uitvoeren van een noodprocedure
 • Evacuatie
 • Alarmeren
 • Communiceren in moeilijke situaties
 • Oorzaken en gevaren van brand
 • Blustechnieken toepassen

 

Deze opleiding wordt afgesloten met een theoretisch en praktisch examen om te evalueren of de nodige competenties geïntegreerd zijn. 

 

AANPAK

Al onze docenten brengen deze opleiding met schwung, werken op maat en zorgen er voor dat iedere deelnemer een correcte basishouding ontwikkelt . De nadruk ligt op oefenen en het winnen van zelfvertrouwen om een situatie te durven aanpakken.

DOEL VAN DEZE OPLEIDING

De cursisten leren te handelen in noodsituaties (eerste hulp toedienen en brand) vanuit een veiligheidshouding. Ze leren een correcte inschatting maken van de situatie en passen hun eigen gedrag hier op aan.
Door de praktijk als belangrijk leermiddel te zien, kennen de cursisten niet alleen de basisprincipes, maar kunnen ze die ook toepassen in de realiteit. 

Het uiteindelijke doel is om een paraat, geschikt en bewust interventieteam te bekomen die instaat voor de veiligheid op de werkplek. 

WETTELIJK KADER

 • KB 15/12/2010, art 9, 10 en 11
 • KB 28/03/2014

TUSSENKOMSTEN

 • KMO-portefeuille
 • Diverse sectorfondsen

Gesloten aanbod:

Contacteer ons voor meer informatie.

Kostprijs: volgens offerte

Contacteer ons

Terug