Opleidingen

Bedrijfshulpverlener basis (eerste hulp + brand)

Kleinere bedrijven of organisaties dienen één (of meerdere) mensen te hebben die kunnen optreden in situaties van brand en eerste hulp. Men hoeft niet de uitgebreide opleiding te volgen van meerdere dagen, maar hebben voldoende met een volle dag waarbij de thema's gecombineerd worden.

In deze opleiding

 • Basisprincipes en basistechnieken van EHBO
 • Ondersteunen van de vitale functies
 • Andere afwijkingen
 • Het begrijpen en uitvoeren van een noodprocedure
 • Evacuatie
 • Communiceren in moeilijke situaties
 • Oorzaken en gevaren van brand
 • Principes van brandbestrijding
 • Blustechnieken toepassen

Aanpak

 • Onderbouwde theorie als vertrekpunt
 • Heel veel praktijk als rode draad
 • Constante aandacht voor cursisten
 • Streven naar (zelf)vertrouwen bij cursisten

Doel / De cursist

 • kan een situatie correct coördineren
 • kan op een efficiënte manier alarmeren
 • denkt mee over het beleid rond eerste hulp
 • heeft steeds aandacht voor de veiligheidsprincipes
 • kan de situatie bij een slachtoffer correct inschatten
 • verleent correcte hulp in diverse situaties
 • denkt mee over brandpreventie binnen de organisatie
 • kent de principes van de vuurdriehoek
 • kent en schat de gevaren van rook correct in
 • kan een blusaanval correct uitvoeren
 • heeft vertrouwen om te durven handelen

Wettelijk kader

 • KB 15/12/2010, art 9, 10 en 11
 • KB 28/03/2014
 • Brandverzekering


Terug

Docent

Brandweer
Erkende hulpverleners
Preventieadviseurs niveau 2
Verpleegkundigen

Duur

7 uur

Tussenkomst

KMO-portefeuille
Diverse sectorfondsen

Prijs

Gesloten aanbod:
Volgens offerte
Contacteer ons