Workshop brandbestrijding

PROGRAMMA (1 UUR)

Tijdens deze korte maar krachtige workshops leren we bij het begin de belangrijkste principes en gevaren van brand en brandbestrijding aan. Na een korte theoretische uiteenzetting gaan we aan de slag met onze mobiele unit of met onze bak van Haagen. 
Het uiteenzetten van diverse scenario's zorgen ervoor dat de cursisten voor dilemma's geplaats worden en moeten nadenken voor ze handelen. 
De praktijk bestaat uit het oefenen met diverse blusmiddelen: schuimblusser, CO2-blusser, blusdeken. Afhankelijk van de gekozen inhoud kunnen we aandacht besteden aan de deurprocedure, de noodprocedure en het evacueren van een persoon. 

AANPAK

Praktijk, praktijk en nog eens praktijk.
De workshop focust op het "doen" in gecontroleerde omstandigheden. 
We maken een mix van "fun" en "uitdaging" om tot het gewenste leereffect te komen. 

DOEL VAN DEZE OPLEIDING

De doelen die we voor ogen hebben tijdens deze opleiding kunnen we onderverdelen in "kennen" en "kunnen".


De cursisten kennen:

  • de elementen en gevaren van vuur
  • diverse brandklasses
  • diverse blusmiddelen
  • nood- en evacuatieprocedure

 

De cursisten kunnen:

  • brandmiddelen linken aan brandklasses 
  • correct blussen met diverse blusmiddelen
  • correcte inschatting maken van een brand

TUSSENKOMSTEN

  • KMO-portefeuille
  • Diverse sectorfondsen

Gesloten aanbod:

Contacteer ons voor meer informatie.

Kostprijs: volgens offerte

Contacteer ons

Terug