Opleidingen

Bewust aan de slag met veilig gedrag

Over PBM, rechten en plichten, collega's aanspreken...

Mensen sensibiliseren om aandachtig te zijn voor veiligheid op de werkvloer is een hele klus. Deze opleiding biedt inzicht in het waarom en vooral in de voordelen van een veiligheidshouding. Op een aangename en praktische manier worden mensen gemotiveerd om aan de slag te gaan met dit cruciale thema.

In deze opleiding

 • Veiligheid is geen abstract begrip
 • Een klare kijk op veiligheid: cijfers en voorbeelden
 • Het verschil tussen risico's en gevaren
 • Preventiemaatregelen
 • Het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen
 • De eigen basishouding onder de loep
 • De meerwaarde van collegialiteit en professionaliteit

Aanpak

 • Vertrekken vanuit een positieve basishouding
 • Niet belerend, maar stimulerend
 • Casussen en voorbeelden uit de leefwereld van de cursist

Doel / De cursist

 • heeft zicht op frequentie van arbeidsongevallen
 • kent de gevolgen op verschillende domeinen van een ongeval
 • weet waarom een veiligheidshouding belangrijk is
 • kent de voordelen van een veilig team
 • weet wat hij of zij kan doen om veiligheid te stimuleren
 • durft zichzelf en collega's in vraag te stellen
 • staat met een positieve houding t.o.v. dit thema
 • weet hoe hij zijn PBM correct gebruikt en hanteert

Wettelijk kader

Welzijnswet, 4 augustus 1996

Terug

Docent

Preventieadviseurs niveau 2

Duur

4 uur

Tussenkomst

KMO-portefeuille
Diverse sectorfondsen

Prijs

Open aanbod:
€ 100,00 excl. 21% BTW


Gesloten aanbod:
Volgens offerte
Contacteer ons