Project: een duurzaam gezondheidsbeleid

Alert!, uw partner in gezondheid, houdt zich bezig met het creëren van gezonde werknemers in zowel kleine, middelgrote als grote bedrijven uit diverse bedrijfscontexten. De hoofddoelstelling is om gezonde en bevlogen werknemers te bekomen die weten wat en waarom het nuttig is om gezond te eten, voldoende te bewegen, ergonomisch te werken, mentaal sterk te staan, enz. en dit door hen hierin zo goed als mogelijk te coachen en nauw op te volgen.

Indien uw bedrijf ervoor kiest om in zee te gaan met Alert!, dan zet u al een eerste stap in de goeie richting! Na een grondige scan garandeert Alert! u, op maat van het bedrijf, een aangename strategie om samen naar de beste resultaten toe te werken. Elke werkomgeving kent een eigen cultuur met waarden en normen waarmee rekening moet gehouden worden. Het is onze opdracht als gezondheidspartner om samen met u daarop in te spelen.Door ook de werknemers zelf te betrekken in het project en deze personen inspraak te laten hebben, wordt het eenvoudiger om de bedrijfscultuur op te snuiven en de sociale norm binnen het bedrijf te leren kennen. Naast top down werken, is het dus zeker ook belangrijk om op bottom-up niveau concrete zaken te ontwikkelen en de werknemers echt te gaan betrekken in het verhaal. Enkele enthousiaste werknemers benoemen tot ambassadeur van een bepaald project, kunnen als inspiratiebron dienen voor alle anderen.

Hop, en nu aan de slag!

deze opleiding bij u organiseren?

aanpak
Zoals steeds zijn enkele kernwoorden samenvattend voor onze aanpak: maatwerk, kwaliteitsvol, enthousiasme en praktijkgerichte activiteiten… Onze grootste troef is onze aanstekelijkheid!
doel
Het hoofddoel is om als bedrijf of organisatie een duurzaam gezondheidsbeleid te implementeren. Dit gaat van een visie en missie tot concrete actiepunten. We werken naar een beleid dat gedragen wordt van werkgever tot werknemer waardoor men spontaan gezondheid uitdraagt.
wettelijkkader
Als bedrijf of organisatie moet geïnvesteerd worden in gezondheid en welzijn van de werknemers. De wetgeving is hier vrij algemeen over.

Prijs

Gesloten aanbod:
Volgens offerte
Contacteer ons

Terug