Project: een duurzaam veiligheidsbeleid

Alert!, uw partner in veiligheid, houdt zich bezig met het creëren van een veilige werksfeer in zowel kleine, middelgrote als grote bedrijven. De hoofddoelstelling is om een basishouding te creëren bij de werknemers en dit door hen hierin zo goed als mogelijk te coachen en nauw op te volgen.

Indien uw bedrijf ervoor kiest om in zee te gaan met Alert!, dan zet u al een eerste stap in de goeie richting! Na een grondige scan garandeert Alert! u, op maat van het bedrijf, een aangename strategie om samen naar de beste resultaten toe te werken.

Elke werkomgeving kent een eigen cultuur met waarden en normen waarmee rekening moet gehouden worden. Het is onze opdracht als veiligheidspartner om samen met u daarop in te spelen. Door ook de werknemers zelf te betrekken in het project en deze personen inspraak te laten hebben, wordt het eenvoudiger om de bedrijfscultuur op te snuiven en de sociale norm binnen het bedrijf te leren kennen.

Naast top down werken, is het dus zeker ook belangrijk om op bottom-up niveau concrete zaken te ontwikkelen en de werknemers echt te gaan betrekken in het verhaal. Enkele enthousiaste werknemers benoemen tot ambassadeur van een bepaald project, kunnen als inspiratiebron dienen voor alle anderen.

Hop, en nu aan de slag!

deze opleiding bij u organiseren?

programma
 • Deze begeleidingsmodule is een traject van a tot z. Onderstaand model toont onze manier van aanpak om een gedragen veiligheidsbeleid te implementeren in uw bedrijf of organisatie.
 • Via een intakegesprek met de verantwoordelijke(n) ontdekken we wat er al leeft en wat er reeds ontwikkeld is. Via een risicoscan komen we te weten wat leeft bij de werknemers, de hiërarchische lijn en de werkgever. Dit stelt ons in staat een degelijke analyse te maken en dit uit te werken in een “veiligheidsplan”.
 • Een “veiligheidsplan” wordt niet enkel door Alert! opgesteld, dit gebeurt in samenspraak met een focusgroep, een groep ambassadeurs die dit totaalproject mee trekken. Zij vormen een onmisbare schakel tijdens de uitvoering van dit begeleidingsproces.
 • Na de voorbereidingsfase komt de uitvoering. Deze nieuwe fase wordt steeds gecombineerd met constante evaluatie van de focusgroep. Hierdoor kunnen we bijsturen, verbeteren of wijzigingen aanbrengen. We werken, gestoeld op het principe van de kwaliteitscirkel van Deming.
  aanpak
  Zoals steeds zijn enkele kernwoorden samenvattend voor onze aanpak: maatwerk, kwaliteitsvol, enthousiasme en correcte informatie zijn cruciaal voor dit traject. Een grote dosis respect voor ieder individu in het bedrijf of organisatie zorgt voor gedragenheid en snellere vooruitgang.
  doel
  Het hoofddoel is om als bedrijf of organisatie een duurzaam veiligheidsbeleid te implementeren. Dit van een visie en missie tot concrete actiepunten. We werken naar een beleid dat gedragen wordt van werkgever tot werknemer waardoor veiligheid een gezonde basishouding wordt.
  wettelijkkader
  Als bedrijf of organisatie gelden heel wat wettelijke plichten. Dit traject zorgt enerzijds dat al uw verplichtingen nagekomen worden, en anderzijds gaan we stap verder door mensen te leren kijken door een ‘positieve’ veiligheidsbril.

  Prijs

  Gesloten aanbod:
  Volgens offerte
  Contacteer ons

  Terug