Opleidingen

Code 95: eerste hulp en brandbestrijding

Chauffeurs dienen te voldoen aan de code 95 die voorziet in 35 opleidingsuren. Deze module richt zich tot chauffeurs en leert hen via een duidelijk stappenplan correct handelen in noodsituaties (eerste hulp en brand).

In deze opleiding

 • Werken aan veiligheid in noodsituaties
 • De vier stappen van eerste hulp
 • Correct leren alarmeren
 • Basistechnieken van eerste hulp
 • Ondersteunen van het bewustzijn (alcohol, diabetes, flauwte)
 • Ondersteunen van de ademhaling (hyperventilatie, verstikking)
 • Ondersteunen van de circulatie (shock, hartaanval)
 • Basisreanimatie
 • Andere aandoeningen: wervelletsels, hoofdletsel en bloedingen
 • Ontstaan van brand (vuurdriehoek)
 • Brandklassen en kleine blusmiddelen
 • Praktijkoefeningen met kleine blusmiddelen

Aanpak

 • De les wordt gegeven met schwung
 • theorie wordt afgewisseld met (veel) praktijk
 • casussen en voorbeelden uit de leefwereld van de cursisten
 • Veiligheid wordt steeds gewaarborgd

Doel / De cursist

 • Snapt zijn meerwaarde als chauffeur in een noodsituatie
 • Weet hoe hij kan helpen om een situatie goed aan te pakken
 • Kan efficiĆ«nt alarmeren
 • Waarborgt in alle tijden de veiligheidsprincipes
 • Kan eerste hulp toepassen in diverse situaties
 • Kent de principes en gevaren van brand
 • Weet hoe hij een brand kan blussen
 • Kan een beginnende brand op een goede manier blussen
 • Kunnen een coƶrdinerende rol opnemen in een noodsituatie

Wettelijk kader

 • Iedere chauffeur dient om de 5 jaar 35u bijscholing te volgen.
 • KB 04/05/2007


Terug

Docent

Brandweer
Erkende hulpverleners
Verpleegkundigen
Preventieadviseurs niveau 2

Duur

7 uur

Tussenkomst

KMO-portefeuille
Diverse sectorfondsen

Prijs

Open aanbod:
€ 175,00 excl. 21% BTW
Een smakelijke catering is voorzien


Gesloten aanbod:
Volgens offerte
Contacteer ons