Opleidingen

Code 95: het imago van de chauffeur

Chauffeurs dienen te voldoen aan de code 95 die voorziet in 35 opleidingsuren. Deze module richt zich tot chauffeurs en gaat samen met hun na hoe ze het soms negatieve imago mee kunnen helpen doorprikken.

In deze opleiding

 • Brainstorm rond het imago van een chauffeur
 • Hoe wordt een imago ontwikkeld
 • Uitdagingen waarmee chauffeurs worden geconfronteerd
 • De eerste indruk
 • Communicatietips
 • Klantvriendelijkheid
 • Gedrag in het verkeer
 • De taken van de chauffeur

Aanpak

 • De les wordt gegeven met schwung
 • casussen en voorbeelden uit de leefwereld van de cursisten
 • ruimte voor groepsgesprekken en eigen ervaringen

Doel / De cursist

 • is gesensibiliseerd om zijn eigen gedrag in vraag te stellen
 • leert denken vanuit perspectief van de klant / automobilist
 • weet wat hij kan doen om een goede eerste indruk na te laten
 • kan communiceren in zowel makkelijke als moeilijke situaties
 • snapt het belang van zijn gedrag in het verkeer
 • kent zijn verplichte taken als chauffeur

Wettelijk kader

 • Iedere chauffeur dient om de 5 jaar 35u bijscholing te volgen.
 • KB 04/05/2007


Terug

Docent

Communicatiespecialisten

Duur

7 uur

Tussenkomst

KMO-portefeuille

Prijs

Open aanbod:
€ 140,00 excl. 21% BTW
Een smakelijke catering is voorzien


Gesloten aanbod:
Volgens offerte
Contacteer ons