Code 95: noodsituaties en agressie inschatten + schadeformulier

Programma (7 uur)

Tijdens deze module focussen we op het aanleren van een correct stappenplan bij een noodsituatie. Welke stappen moet iemand nemen, en wat doet men beter niet.
Het thema verkeersagressie komt aan bod en informeert cursisten over de mogelijke gevaren. Het inoefenen van het schadeformulier vormt het laatste hoofdstuk.

Inhoud:

  • Veiligheid
  • Info verzamelen: aandacht voor vitale functies
  • Oproepen van de 112
  • Hulp verlenen aan de hand van casussen
  • Verkeersagressie: oorzaken – gevolgen – alternatieven
  • Europees aanrijdingsformulier

Aanpak

Al onze docenten brengen deze opleiding met schwung, werken op maat en zorgen er voor dat iedere deelnemer duidelijke en correcte informatie krijgt.

Doel van deze opleiding

Het doel is om de cursisten competenties aan te leren en in te oefenen rond het aanpakken van een noodsituatie. We staan stil bij het omgaan met verkeersagressie om zo gedragsalternatieven aan te leren. De groep kent de aandachtspunten bij het invullen van een Europees aanrijdingsformulier en is in staat om een ongeval met enkel materiële schade correct af te handelen.  

Wettelijk kader

Iedere chauffeur dient om de 5 jaar 35u bijscholing te volgen.
KB 04/05/2007

Tussenkomsten

  • KMO-portefeuille
  • Diverse sectorfondsen

Open aanbod:

Kostprijs: € 160,00 incl. BTW (Een smakelijke catering is voorzien)

Gesloten aanbod:

Afhankelijk van de vraag van de klant kan de cursus in de voor- of namiddag of in de avond georganiseerd worden. We werken interactief en praktijkgericht. De lessen worden gegeven door een lesgever met praktische ervaring.

Contacteer ons voor meer informatie.

Kostprijs: volgens offerte

Contacteer ons

Terug