Code 95: veilig, gezond en bewust op de weg

Programma (7 uur)

In deze module staan we stil bij de gezondheid van de chauffeurs. Gezondheid kent diverse aspecten, daartoe behandelen we tijdens deze vorming zowel veiligheid, fysieke risico’s als een gezonde levensstijl.   

Inhoud:

  • Veiligheid: arbeidsongevallen en PBM
  • Ergonomie: hef- en tiltechnieken
  • Gezondheid: alcohol, andere drugs en medicatie
  • Gezondheid: belang van slaaphygiëne

Aanpak

Al onze docenten brengen deze opleiding met schwung, werken op maat en zorgen er voor dat deze opleiding op een aangename manier gebracht wordt.

Doel van deze opleiding

Het doel is om de cursisten te informeren en warm te maken om aandacht te hebben voor hun veiligheid en gezondheid. We bieden concrete tips voor de doelgroep, die vlot in de realiteit kunnen toegepast worden.

Wettelijk kader

Iedere chauffeur dient om de 5 jaar 35u bijscholing te volgen.
KB 04/05/2007

Tussenkomsten

  • KMO-portefeuille
  • Diverse sectorfondsen

Gesloten aanbod:

Contacteer ons voor meer informatie.

Kostprijs: volgens offerte

Contacteer ons

Terug