Omgaan met diversiteit in de kinderopvang

Programma (3 uur)

Elk kind is uniek, diversiteit is dus overal aanwezig in iedere opvang. Sommige types van diversiteit vragen extra aandacht, opdat we elk kind voldoende kansen kunnen bieden. Uitdagingen waarmee we geconfronteerd worden zijn kinderen uit kansarme gezinnen, kinderen met een beperking, anderstalige kinderen…

 

Inhoud:

  • Inleiding
  • Vormen van diversiteit
  • Stereotypen
  • Aangepast communiceren
  • Aangepaste speel- en leertechnieken
  • Aandacht voor diversiteit bij ouders
  • Kennis toepassen op herkenbare situaties

Aanpak

Deze cursus wordt gegeven door docenten uit het sociale werkveld. Een aantal basiselementen worden uitgelegd en vervolgens wordt via uitdaging en intervisie gewerkt aan bruikbare en realistische tips om ontmoeting verder uit te werken.

Doel van deze opleiding

De cursisten hebben een duidelijke visie op diversiteit en bekijken dit met een open visie. De medewerkers kennen diverse vormen van diversiteit en tevens de valkuilen. Ze ontvangen en geven elkaar bruikbare tips om participatie te verhogen van alle doelgroepen.

Tussenkomsten

  • KMO-portefeuille

Gesloten aanbod:

Contacteer ons voor meer informatie.

Kostprijs: volgens offerte

Contacteer ons

Terug