Opleidingen

Eerste hulp voor aangeduide persoon

Deze opleiding is er een op maat van een (klein) bedrijf of organisatie met beperkte risico’s. Door één of meerdere aangeduide personen te hebben, verzekert men er zich van dat er mensen zijn die weten wat te doen bij een ongeval of aandoening. Men ontvangt na deze opleiding een attest van aangeduid persoon.

In deze opleiding

 • Het werken aan veiligheid in situaties van eerste hulp
 • Correct informatie leren verzamelen
 • Efficiënt leren alarmeren
 • Stoornissen in de vitale functies leren aanpakken
 • Optreden bij verwondingen, bloedingen en brandwonden
 • Eerste hulp bij verstuikingen en breuken
 • Eerste hulp bij vergiftiging

Aanpak

 • Onderbouwde theorie als vertrekpunt
 • Heel veel praktijk als rode draad
 • Constante aandacht voor cursisten
 • Streven naar (zelf)vertrouwen bij cursisten.

Doel / De cursist

 • Zorgt steeds voor veilige omstandigheden
 • Kan een situatie correct inschatten
 • Kan een situatie correct coördineren
 • Kan op een efficiënte manier alarmeren
 • Kan hulp verlenen in diverse situaties
 • Heeft vertrouwen om te durven handelen

Wettelijk kader

 • KB 15/12/2010, art 9, 10, 11
 • Deze cursus is voor bedrijven of organisaties met minder dan 20 werknemers en waar geen specifieke bedrijfsrisico’s voorkomen.


Terug

Docent

Erkende hulpverleners
Verpleegkundigen
Preventieadviseurs niveau 2
Master in de gezondheidsvoorlichting
Master in beleid van gezondheidszorg

Duur

4 uur

Tussenkomst

KMO-portefeuille
Diverse sectorfondsen

Prijs

Gesloten aanbod:
Volgens offerte
Contacteer ons